UPM vähentää painopaperikapasiteettia

21.1.2015 08:22Uutiset » Toimiala

UPM on päättänyt yhteistoimintaneuvottelut Suomessa ja Isossa-Britanniassa. Yhtiö sulkee 675 000 tonnia painopaperikapasiteettia maaliskuun 2015 loppuun mennessä.

UPM sulkee pysyvästi Kaukaan paperikone 2:n ja Jämsänkosken paperikone 5:n Suomessa sekä paperikone 1:n Shottonin tehtaalla Isossa-Britanniassa. Marraskuussa ilmoitetut UPM Chapellen paperikone 3:n suunniteltua sulkemista koskevat henkilöstöneuvottelut Ranskassa etenevät.

Sulkemisten myötä UPM vähentää yhteensä 460 000 tonnia päällystettyä ja päällystämätöntä aikakauslehtipaperikapasiteettiaan ja 215 000 tonnia sanomalehtipaperikapasiteettiaan. Henkilökunnan määrä vähenee 373 hengellä.

– Päätökset ovat valitettavia henkilöstölle, ja viime kuukaudet ovat olleet haastavia meille kaikille. Liiketoiminnan näkökulmasta toimenpiteet ovat välttämättömiä, jotta pystymme parantamaan käyntiasteita ja kannattavuuttamme Euroopan paperiliiketoiminnassa, joka kärsii edelleen ylikapasiteetista. Sulkemalla kapasiteettia varmistamme Eurooppaan jäävien koneiden tehokkaan käytön, sanoo UPM Paper ENA:n johtaja Bernd Eikens.

Share: