UPM allekirjoitti sopimuksen Botnian omistusten uudelleenjärjestelystä

22.10.2009 09:32Uutiset » Toimiala

UPM, Metsäliitto Osuuskunta, M-real Oyj ja Oy Metsä-Botnia Ab (Botnia) ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan UPM:lle siirtyvät Metsäliiton ja Botnian osuudet Fray Bentosin sellutehtaasta sekä eukalyptuksen viljelyyn erikoistuneesta Forestal Oriental -yhtiöstä Uruguayssa. Yhtiöt solmivat aiesopimuksen järjestelyistä 15.7.2009.

Fray Bentosin sellutehtaan ja Forestal Oriental -yhtiön yritysarvo on yhteensä noin 1,6 miljardia euroa, ja Botnian yritysarvo ilman Uruguayn toimintoja ja Pohjolan Voima Oy:n omistuksia on noin 1,9 miljardia euroa. Kauppahinnan UPM rahoittaa pääosin myymällä noin 30 prosentin osuuden Botniasta. UPM ottaa myös vastatakseen Uruguayn toimintojen velat.

Lisäksi UPM ostaa Botnialta 1,2 prosentin osuuden energiayhtiö Pohjolan Voima Oy:n osakkeista 66 miljoonalla eurolla.

Uudelleenjärjestelyn jälkeen Metsäliitto omistaa Botniasta noin 50 %, M-real noin 33 % ja UPM noin 17 %. UPM:n omistusosuus Fray Bentosin sellutehtaasta tulee olemaan 91 % ja Forestal Oriental -yhtiöstä 100 %.

Kaupan toteutuminen edellyttää muun muassa tarvittavia viranomaislupia ja että sopimukset rahoittajien kanssa on allekirjoitettu. Kaupan arvioidaan toteutuvan viimeistään vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen aikana. Botnia vastaa Fray Bentosin tehtaan ja Forestal Oriental -yhtiön operatiivisesta toiminnasta kaupan toteutumiseen asti.

Share: