UPM aikoo vähentää rajusti paperikapasiteettiaan Euroopassa

31.8.2011 10:11Uutiset » Toimiala

UPM_tuotanto

UPM on tehnyt Myllykoski-kaupan jälkeen laajan selvityksen painopaperitehtaidensa pitkän aikavälin kilpailukyvystä. Selvityksessä arvioitiin tehtaiden tuotantotehokkuus, tuotannontekijöiden saatavuus ja kustannukset sekä lopputuotemarkkinat. Arvioinnin perusteella UPM suunnittelee aikakauslehtipaperikapasiteettinsa sopeuttamista maailmanlaajuisen asiakaskuntansa tarpeisiin. UPM käynnistää yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat 1,2 miljoonan tonnin aikakauslehtipaperikapasiteetin pysyvää vähentämistä Suomessa, Saksassa ja Ranskassa sekä 110 000 tonnin sanomalehtipaperikapasiteetin sulkemista Saksassa. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy päällekkäisten toimintojen uudelleenjärjestely paperin myynnissä ja toimitusketjussa sekä globaaleissa funktioissa.

UPM suunnittelee:

• Kouvolassa sijaitsevan UPM Myllykosken tehtaan pysyvää sulkemista

• Saksassa sijaitsevan UPM Albbruckin tehtaan pysyvää sulkemista

• Saksassa sijaitsevan UPM Ettringenin tehtaan paperikone 3:n pysyvää sulkemista

• UPM Albbruckin tehtaan arkituslinjojen siirtoa UPM Plattlingin tehtaalle Saksassa

• Ranskassa sijaitsevan UPM Stracelin tehtaan myyntiä tai muuta siirtämistä pois UPM:n paperiliiketoiminnasta

• päällekkäisten toimintojen uudelleenjärjestelyä paperin myynnissä, toimitusketjussa sekä globaaleissa funktioissa.

Lisäksi UPM suunnittelee Saksassa UPM Nordland Papierin tehtaan päällystämätöntä hienopaperia valmistavan paperikone 2:n määräaikaista sulkemista sekä UPM Pietarsaaren paperi- ja sellutehtaiden toimintojen tehostamista.

Suunnitelman mukaan Myllykosken ja Albbruckin tehtaat sekä Ettringenin tehtaan paperikone 3:n suljettaisiin vuoden 2011 loppuun mennessä. Selvitys Stracelin tehtaan myynnistä käynnistyisi kuluvana syksynä ja myynnin odotetaan toteutuvan 12 kuukauden kuluessa.

Henkilöstö vähenisi yli tuhannella

Mikäli mainitut suunnitelmat toteutuvat, UPM:n henkilöstömäärä vähenee noin 1 170 henkilöllä. Suunnitelman mukaan UPM kirjaa vuoden 2011 kolmannelle neljännekselle noin 70 miljoonan euron käyttöomaisuuden poiston ja noin 200 miljoonan euron kuluvarauksen. Uudelleenjärjestelyn nettokassavaikutus on noin 170 miljoonaa euroa. Vuosittaiset synergiahyödyt Myllykoski-kaupasta suunnitellut toimenpiteet mukaan lukien nousevat noin 200 miljoonaan euroon.

– Korkeat raaka-aine-, energia- ja logistiikkakustannukset ja huomattava ylikapasiteetti aiheuttavat paperiteollisuudelle suuria haasteita. UPM:n paperiliiketoiminnan kannattavuus jää selvästi siitä kestävästä tasosta, jota edellytetään liiketoiminnalta pitkällä aikavälillä. Suunniteltu uudelleenjärjestely vahvistaisi UPM:n paperiliiketoiminnan kustannuskilpailukykyä ja vähentäisi tarvetta suuriin ylläpitoinvestointeihin tulevaisuudessa, sanoo UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

–Suunniteltujen toimenpiteiden tavoitteena on turvata omaa etuamme ylikapasiteettitilanteessa ja varmistaa jäljellejäävän tuotantokapasiteetin tehokas käyttö. Suunnitelma ei kuitenkaan ratkaise teollisuuden kustannushaasteita, sanoo Pesonen.

– Suunnitellut toimenpiteet parantaisivat aikakauslehtipaperiemme kannattavuutta ja kustannuskilpailukykyä. Niiden myötä UPM:n aikakauslehtipaperien ja sanomalehtipaperien yksikkökustannukset laskisivat välittömästi Myllykoski-kauppaa edeltävältä tasolta. Uudelleenjärjestelystä huolimatta asiakaspalvelumme paranisi laajemmalla paperivalikoimalla ja maantieteellisellä kattavuudella, sanoo UPM:n paperiliiketoiminnan johtaja Jyrki Ovaska.

– Suunnitellut sulkemiset ovat erittäin valitettavia henkilöstölle. Uudelleenjärjestely on kuitenkin ainut tapa parantaa paperiliiketoimintamme kustannuskilpailukykyä pysyvästi. UPM toteuttaa neuvottelut henkilöstön kanssa vastuullisesti ja ammattimaisesti eri maiden lainsäädännön mukaisesti”, sanoo Ovaska.

Mikäli uudelleenjärjestely toteutuu suunnitellusti, UPM harkitsee mahdollisuuksia ”Työstä työhön -ohjelman käynnistämiseen ottaen huomioon eri maiden paikalliset lainsäädännöt. Suunnitelmista keskustellaan alkavissa neuvotteluissa henkilöstön ja viranomaisten kanssa.

Share: