Työpaikkaa kehitetään yleisimmin kahvipöydässä

3.10.2012 13:21Uutiset » Toimiala

kahvitauko

Työpaikan kehittämisestä puhuminen ja kehitysmuutosten tekeminen on tärkeä osa työhyvinvointia. Avoimuus esimiesten ja alaisten välillä koetaan tärkeäksi, mutta yli puolet Toimi-lehden kyselyyn vastanneista kertoo kehittämiskeskusteluiden sijoittuvan kahvipöydän ääreen.

Toimihenkilöliitto ERTOn Toimi-lehden kyselyn mukaan yli kahden kolmasosan työpaikalla on puhuttu työpaikan kehittämisestä. Kuitenkin vain 53 % vastaajista kertoo, että heidän työpaikallaan on myös toimittu kehittämisen hyväksi.

– Työpaikan kehittämisessä on enemmän puhetta kuin tekoja. Näennäiskehittäminen turhauttaa ja lamauttaa aktiivisimmankin työntekijän. Esimiesten pitää olla aidosti kiinnostuneista työntekijöiden ideoista, kommentoi Toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen.

Suurimmaksi esteeksi kehittämiselle koetaan kiire. Työntekijöiden ja johtoportaan kielteinen asenne muutoksia kohtaan muodostuu myös hidastavaksi tekijäksi.

Eniten työpaikan kehittämistarve otetaan esiin kahvipöytäkeskustelussa. Noin kolmannes ilmoittaa pääsääntöisesti työkavereidensa puhuneen kehittämisestä.

– Esimiesten pitää olla mukana työntekijöiden arjessa. Kahvipöytäkeskustelut ovat usein tehokkaampi paikka kehittämisideoille kuin vaikkapa virallinen yt-ryhmä, Aaltonen huomauttaa.

68 %:n mielestä ensisijainen vastuu työpaikan kehittämisestä kuuluu esimiehelle tai johtoportaalle. 18 % sanoo ensisijaisen vastuun olevan työntekijöillä. Yli 40 % kyselyyn vastanneista kertoo kehittämiskeskustelun olevan mukana palavereissa ja kahdenkeskisissä kehityskeskusteluissa.

Mitä kehitetään?

Yleisimmät muutokset työpaikkaa kehitettäessä kohdistuvat ergonomiaan. Seitsemän kymmenestä pitää työolojen parantamista osana työpaikan kehittämistä ja monen työpaikalla ergonomiaan on panostettu, esimerkiksi työpöydät ja -tuolit vaihtamalla tai ilmastointia parantamalla.

Toiveita ilmeni myös työpaikan ilmapiirin ja avoimuuden parantamisessa. 85 % pitää yhteistyötä erityisen tärkeänä työpaikan kehittämisessä ja 81 % avoimuutta. Useassa työpaikassa työntekijöiden toiveet on huomioitu muun muassa järjestämällä virkistyspäiviä ja ryhmäkeskusteluja. Avoimuuden lisääminen on vaikuttanut positiivisesti työntekijöiden viihtyvyyteen ja työpanokseen.

Toimi-lehden kyselyyn vastasi 297 ERTOn jäsentä, joista 81 % oli naisia.

[Kuva: FreeDigitalPhotos.net]

Share: