Tilaajat arvostavat lupausten pitämistä ja laatua

19.5.2009 12:58Uutiset » Toimiala

Kiristyneessä taloustilanteessa pärjäävät painotalot, jotka pystyvät parhaiten vastaamaan asiakkaiden odotuksiin. PixMill Yhtiöt Oy tutki painopalveluiden ostamista. Yli 90% vastaajista piti erittäin tärkeinä painopalveluiden valintakriteereinä luvatussa toimitusajassa pysymistä, toimitusvarmuutta ja työn laatua.

Huhtikuussa Viestintäalan ammattiliitto uutisoi painoalan olevan murroksessa taantuman myötä. PixMillin tutkimus tukee näitä tuloksia. Yli 40 prosenttia tutkimukseen vastanneista uskoo, että vuoteen 2008 verrattuna tilaukset tulevat vähenemään hieman tai merkittävästi vuonna 2009.

Merkittävä osa vastaajista on valinnut painoalan kumppanin kilpailutuksen (23,23%) kautta tai suosituksen perusteella (21,21%). Keskeisiä valinnassa ovat yrityksen maine ja ostajan mielikuvat yrityksestä. Hyvät kokemukset ja miellyttävät yhteyshenkilöt saivat usean maininnan avoimissa vastauksissa.

Tutkimuksen mukaan vahvimmassa asemassa näyttävät olevan painotalot, jotka pystyvät toteuttamaan julistetulosteita, banderolleja ja suurkuvatulosteita sekä toimittamaan laadukkaan tuotteen luvatussa ajassa. Näitä yrityksiä suositellaan myös muille.

– Tulokset kertovat, että nyt pärjäävät ne, jotka pystyvät tarjoamaan haluttuja palveluita ja pitämään asiakaslupauksen. Sitä kautta painot saavat viidakkorummun kumisemaan. Merkittävää on myös myynnin ohjaaminen oikeille ihmisille, toteaa PixMill Yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja Matti Laajarinne.

Vastanneista lähes viidennes ilmoitti AD:n tai graafisen suunnittelijan vastaavan painoalan kumppanin valinnasta. Markkinointi- ja mainosalalla kumppanivalinnan tekijöistä lähes neljännes päättäjistä toimii projektipäällikkönä.

Tutkimukseen vastasi yhteensä 396 painopalveluiden ostajaa erilaisista yrityksistä. Vastaajista 40,91% työskentelee markkinointi- tai mainosalalla. Tutkimustulokset kerättiin helmikuussa 2009. Tutkimuksen toteutti PixMill Yhtiöt Oy.

PixMill on digitaalisesta tulostusta tekevä yritys, joka pystyy toimittamaan jopa 5 metriä leveitä yhtenäisiä tulosteita kankaalle. PixMill-yhtiöt on syntynyt vuoden 2007 yritysfuusiossa, jossa yhdistyivät Kuvakeskus Coralli ja Metrix/Tähtityöt Oy. Vuonna 2008 PixMilliin fuusioitiin myös PrintStuodio (entinen Suomen Seripaino). Asiakkaita PixMillillä on kaikkiaan noin 1500. Asiakkaat koostuvat messurakentajista, mainostoimistoista, tapahtumajärjestäjistä, mutta myös suuryrityksistä eri toimialoilta. PixMillissä työskentelee keskimäärin 100 suurtulostealan ammattilaista. PixMill-yhtiöiden liikevaihto vuonna 2008 on 13,7 meur. Liikevaihdon kasvuun sisältyy 10 % orgaaninen kasvu edellisvuodesta. www.pixmill.fi

Share: