Tiedote toimii yhä viestinnässä

27.8.2013 08:14Uutiset » Toimiala

Hyvin kohdennettu tiedote sähköpostilla on edelleen valttia viestinnässä. STT:n teettämä tutkimus osoittaa, että toimittajat käyttävät ahkerasti tiedotejakelupalveluja ja vastaanottavat tiedotteet mieluiten sähköpostin kautta. STT Info on toimittajien parhaiten tuntema ja eniten käyttämä tiedotejakelupalvelu.

STT Viestintäpalvelut Oy teetti tutkimuksen tiedotejakelujen tunnettuudesta ja käytöstä toimittajien parissa. Tutkimus toteutettiin HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulussa opinnäytetyönä kesäkuussa 2013 ja siihen vastasi 107 toimittajaa.

Toimittajat vastaanottavat tiedotteet mieluiten sähköpostitse. Sosiaalisen median kautta tiedotteita haluaa vastaanottaa vain pieni osa toimittajista. Tutkimuksesta ilmenee, että tiedote on toimittajille tärkeä juttujen lähde. Toimittajista suuri osa, 43,9 %, pitää tiedotetta erittäin tärkeänä tai melko tärkeänä lähteenä.

STT Info on toimittajien keskuudessa sekä tunnetuin että käytetyin tiedotejakelupalvelu. Suurin osa toimittajista (91,6 %) tuntee STT Infon ja enemmistö toimittajista (68,2 %) käyttää sitä tiedotteiden vastaanottamiseen. STT Infoa pidetään toimittajien keskuudessa luotettavana brändinä. Muita tunnettuja ja käytettyjä palveluja ovat Deski, CisionWire ja ePressi.com.

– Nämä tutkimustulokset vahvistavat sen tosiasian, että perinteisen tiedottamisen merkitys ei ole häviämässä minnekään. Sähköpostitse lähetettävä, tarkoin kohdennettu tiedote on tehokas viestinnän väline, STT Viestintäpalveluiden liiketoimintapäällikkö Mika Roman tulkitsee tuloksia.

Share: