TEAM ei hyväksy hallituksen verotusaikeita

23.8.2011 12:52Uutiset » Toimiala

TEAM

TEAM eli Teollisuusalojen ammattiliitto ei hyväksy hallitusohjelmassa päätettyä tilattavien lehtien arvonlisäveroa. TEAM uskoo, että alv-korotus johtaisi pahenevaan työttömyyteen graafisella alalla.

Nykyisellään tilattavien lehtien arvonlisävero on nolla prosenttia. Hallitusohjelman linjauksen mukaan se tulisi olemaan 9 prosenttia. Irtonumeromyynnissä arvonlisävero on jo tälläkin hetkellä 23 prosenttia.

TEAMin arvion mukaan lehti-alv aiheuttaisi työttömyyttä graafisella alalla. Näin siksi, että arvonlisävero tulisi väistämättä johtamaan monia lehtiä vaikeasti pysäytettävään kierteeseen alaspäin tilaushintojen noustessa ja tilausmäärien sekä ilmoitustulojen laskiessa.

TEAMin hallitus käsitteli asiaa viimeisimmässä kokouksessaan. Hallituksen mielestä laajalle leviävä lehdistö on yksi kansalaisyhteiskunnan ja demokratian tukipilareista, samalla kyse on myös sivistyksestä, koska lehdistön yksipuolistuminen ja levikkien väheneminen on uhka myös kansalaisten tiedonsaannille ja vaikutusmahdollisuuksille.

Graafisen alan viime vuosina nopeasti vaikeutunut työllisyystilanne tulee entisestäänkin huononemaan, jos lehti-alv toteutetaan. Samalla hallitus tulee toimimaan omia työttömyystavoitteitaan vastaan.

TEAM vetoaa, että hallitus vielä harkitsisi vaihtoehtoja lehti-alville.

Share: