Suomalaiset luottavat pandemiassa uutismedioihin

1.6.2020 14:17Uutiset » Toimiala
Helsingin yliopiston kyselytutkimuksen vastaajista 92 prosenttia luotti tutkijoihin sekä lääkäreihin ja 90 prosenttia Yleisradioon koronauutisoinnissa. Kuva: Yle/Eleni Paspatis.

Suomalaisille on vahva luottamus uutismedioiden koronauutisointiin. Helsingin yliopiston kyselytutkimuksessa noin 60 % vastaajista piti yleisesti uutismediaa luotettavana. Yksittäiset uutismediat saivat vielä korkeampia arvioita.

Haastatelluista melko tai erittäin luotettavana piti Yleä 90 %, Helsingin Sanomia 76 % ja MTV Uutisia 74 %.

– Luottamus koronauutisointiin on korkeampaa kuin aiemmissa tutkimuksissa havaittu luottamus uutismedioita kohtaan. Tämä ei kuitenkaan välttämättä kerro yleisemmin luottamuksen kasvusta uutisiin, sanoo tutkimuksen johtaja, dosentti Janne Matikainen Helsingin yliopistosta.

Uutismedia sai muutenkin hyviä arvioita. Noin 80 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että uutismedia on selittänyt, miten toimia koronapandemian oloissa sekä auttanut ymmärtämään koronapandemiaa. Uutisointia piti hieman yli puolet (53 %) asiantuntevana, mutta vastaavasti lähes puolet (43 %) vastaajista oli sitä mieltä, että uutismedia on suurennellut pandemiaa.

Uutismedia sai muutenkin hyviä arvioita. Uutismedioiden verkkosivut ja mobiilisovellukset olivat tärkein uutislähde (80 % vastaajista). Uutismediat ja keskustelut sosiaalisessa mediassa olivat tärkeä uutislähde vain noin joka viidennelle vastaajalle. Sosiaalisessa mediassa oli virheelliseen informaatioon törmännyt noin viidesosa vastaajista, eniten keskustelufoorumeilla.

Aineisto kerättiin Taloustutkimuksen internet-paneelista 11.-18.5.2020, ja kyselyyn vastasi 1354 henkilöä. Tutkimuksen tulokset on painotettu edustamaan Manner-Suomen 18-79-vuotiasta väestöä iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan. Virhemarginaali vaihtelee tutkimustuloksesta riippuen välillä 0,8-2,9 %.

Share: