Stora Enson pakkaustoiminnot kannattivat

21.4.2020 20:31Uutiset » Pakkaukset
Unilever toi Suomessa kauppoihin Ingmanin jäätelöt uudistetusssa, täysin uusiutuvassa ja kierrätettävässä litran pakkauksessa, joka on valmistettu Stora Enson Performa Cream -kartongista.Kuva: Stora Enso.

Koronaepidemia on iskenyt lujasti myös Stora Ensoon, mutta konsernin pakkausliiketoiminnat ovat menestyneet kohtuullisen hyvin alkuvuonna, Neste-, elintarvike- ja lääkepakkausten kysyntä jatkui vahvana ja niiden materiaalit tuottivat hyvin liikevaihdon laskusta huolimatta. Verkkokauppa- ja elintarvikepakkausten kysyntä oli vakaata ja tuotannon kannattavuus parani.

Stora Enson pakkausmateriaaleja tuottavan Packaging Materials -divisioonan liikevaihto laski 8 % tammi-maaliskuussa edelliseen vuoteen verrattuna. Lasku johtui pääasiassa kierrätetyn aaltopahvin raaka-aineen ja kraftlainerin hintojen laskusta sekä Suomen lakkojen negatiivisesta vaikutuksesta kartonkitoimituksiin Euroopassa.

Pakkausratkaisuja tuottavan Packaging Solutions -divisioonan liikevaihto laski 17 % viime vuoden ensimmäisen neljänneksen ennätykselliseltä tasolta. Lasku johtui pääasiassa koronakriisin vaikutuksesta China Packaging -yksikön toimintaan sekä kartonkilaatikkojen hintojen laskusta Euroopassa raaka-aineiden hintojen laskun seurauksena. Yksikön kannattavuus parani.

Stora Enson Paper-divisioonan tilanne oli pakkausalaa vaikeampi. Kysynnän rakenteellinen heikkeneminen nopeutui ja liikevaihto laski 169 milj. euroa eli 22 % pääasiassa hintojen laskun ja Paperiliiton lakon myötä. Dawangin paperitehtaan myynti Kiinassa vähensi ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoa 12 milj. euroa.

Koko konsernin liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 16,2 % ja oli 2 207 (2 635) milj. euroa hintojen ja volyymien merkittävän alenemisen seurauksena. Operatiivinen liiketulos pieneni 180 (335) milj. euroon.

Stora Enso keskittyy nyt joustavuutensa lisäämiseeen, sanoo toimitusjohtaja Annika Bresky. Kuva: Stora Enso.

Koronakriisiä ennakoitiin onnistuneesti
Stora Enso ennakoi koronakriisiä onnistuneesti ja kriisin vaikutukset konsernin kykyyn pitää tehtaita käynnissä ja palvella asiakkaita ovat olleet tähän mennessä minimaalisia.

– Olemme keskittyneet liiketoiminnan joustavuuden lisäämiseen sekä toimenpiteisiin alueilla, joihin voimme vaikuttaa. Olemme palvelleet asiakkaitamme pitämällä toimintamme käynnissä, lieventämällä toimitusketjun haasteita ja varmistamalla likviditeetin sekä hallitsemalla kustannuksia, katteita ja rahavirtaa. Haluamme varmistaa nopean palautumisen, kun suunta muuttuu, kommentoi toimitusjohtaja Annica Bresky vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen tulosta.

Stora Enso keskeyttää monien muiden yhtiöiden tavoin toistaiseksi vuosineljänneksiä koskevien ohjeistusten ja vuotuisten näkymien julkistamisen maailmantalouden epävarmuuden vuoksi. Nykyinen tilanne on nopeuttanut eurooppalaisen paperin kysynnän laskua, ja konsernin muiden tuotteiden markkinaolosuhteiden vaihtelu jatkuu.

Reino Lantto

Share: