Stora Enso muutosten kourissa

31.12.2007 13:00Uutiset » Toimiala

Stora Enso ilmoitti tänään leikkaavansa aikakauslehtipaperin, sanomalehtipaperin ja sellun tuotantokapasiteettia sekä vähentävänsä henkilöstöä.

Vastatakseen kustannusten dramaattiseen nousuun ja turvatakseen pitkän aikavälin kannattavuuden, Stora Enso aikoo sulkea pysyvästi Summan paperitehtaan, Anjalan tehtaan aikakauslehtipaperikoneen sekä Kemijärven ja Norrsundetin sellutehtaat. Sulkemiset vähentävät vuosittaista sanomalehti- ja aikakauslehtipaperikapasiteettia 505 000 tonnilla ja sellun 550 000 tonnilla. Tehtaiden suunnitellut pysyvät sulkemiset koskevat 1 400 työntekijää ja toimihenkilöä, joista 1 100 työskentelee Suomessa ja 300 Ruotsissa.

Stora Enso aikoo myös myydä Kotkan tehtaansa. Stora Enso jatkaa tuotevalikoimansa keskittämistä myymällä Kotkan tehtaiden laminaattipaperi- ja erikoispäällystettyä aikakauslehtipaperia tuottavan liiketoiminnan. Kyseiset kaksi liiketoimintaa eivät kilpaile konsernin muiden tuotteiden kanssa. Myös Kotkan sahaustoiminta voidaan myydä, mikäli siitä saadaan riittävän hyvä tarjous. Kotkan tehtaat työllistävät noin 650 työntekijää.

Stora Enso aikoo vähentää 300 työntekijää konsernin hallinnosta ja keskitetyistä palveluista (konsernitason toimihenkilöitä on yhteensä 850) Isossa-Britanniassa, Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa vähentääkseen kuluja ja tehostaakseen hallintoaan uudelleen organisoinnin, Pohjois-Amerikan liiketoimintojen myynnin sekä mainittujen kapasiteettivähennysten seurauksena. Kaikki suunnitellut henkilöstövähennykset edellyttävät paikallisia neuvotteluja.

– Nämä sulkemiset, tuotantojärjestelyt ja henkilöstövähennykset ovat tärkeitä Stora Enson pitkän aikavälin kilpailukyvylle siitä huolimatta, että ne ovat hyvin tuskallisia. Odottaminen parempien aikojen toivossa johtaisi kovempiin toimiin tulevaisuudessa näiden sulkemissuunnitelmien lisäksi. Aloitamme sellun ja määrättyjen paperilaatujen tuotantorajoituksia neljännellä vuosineljänneksellä vähentääksemme puukustannuksiamme mahdollisimman nopeasti, kertoo Stora Enson toimitusjohtaja Jouko Karvinen (kuvassa).

– Nämä suunnitellut toimenpiteet perustuvat tarkkoihin analyyseihin puuntarjonnan ja konekannan marginaalikustannuksista. Ne sisältävät tulevaisuuden investointitarpeet, Pohjoismaiden sellutehtaiden kuituvirtojen optimoinnin ja kuidun käytön vähentämisen supistamalla sanomalehti- ja aikakauslehtipaperituotantokapasiteettia. Haluan myös tehdä selväksi, että nämä suunnitelmat perustuvat olosuhteisiin ennen Venäjän julkistamaa 80 prosentin (tai ainakin 50 euron per kuutiometri) puun vientiveron voimaantuloa 1. tammikuuta 2009. Mikäli puun vientiveroa ei pystytä pian ratkaisemaan ja saada merkittävästi nousevia puukustannuksia laskemaan, joudumme rationalisoimaan lisää sellu-, paperi-, kartonki- ja sahatavaran tuotantoa Suomessa.

– Ymmärrän millainen vaikutus tämän päivän ilmoituksella on työntekijöihimme ja heidän perheisiinsä. Toimimme kuitenkin suojataksemme Stora Enson tulevaisuuden ja suurimman osan työpaikoistamme. Autamme paikallisten viranomaisten kanssa työntekijöitä, joita toimenpiteet koskevat, löytämään uusia työpaikkoja, sanoo Karvinen.

LUKUJA:
– Vuosittaista paperituotantokapasiteettia vähennetään 505 000 tonnilla ja sellun 550 000 tonnilla
– Toimenpiteet koskevat 1 700 henkilöä
– Huomattavat vähennykset konsernin toimihenkilöiden määrään
– Kertaluonteiset kustannukset 380 milj. euroa sisältäen 160 milj. euron kassavaikutuksen
– Vuosittainen 140-160 milj. euron nettokustannusten alentaminen vaikuttaa täysin vuonna 2009

Lisätietoja www.storaenso.com.

Share: