Rannalla lomailleet työntekijät palaavat töihin tehokkaimpina

9.8.2010 09:40Uutiset » Toimiala

HP:n tuoreen tutkimuksen (1) mukaan rannalla lomailleet pk-yritysten työntekijät palaavat töihin kaikkein tehokkaimpina. Rantaloma parantaa työtehoa kolme kertaa suuremmalla todennäköisyydellä kuin kaupunki- tai harrastusloma. Seikkailuloma on työtehokkuuden kannalta kahta edellistä parempi vaihtoehto – mutta sekään ei lisää tuottavuutta yhtä paljon kuin rannalla vietetty loma. Työtehoa mitannut tutkimus toteutettiin osana HP:n ”Tulostin, joka maksaa itsensä” -kampanjaa.

Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että eri maiden työntekijät kokevat työtehonsa lomien jälkeen hyvin eritasoiseksi. Ranskalaisista ja espanjalaisista vastaajista vain noin neljännes (22 %, 26 %) arvioi olevansa tuotteliaampi lomalta palattuaan. Hollannissa 36 % uskoi tehokkuuden parantuneen lomalla, kun Kreikassa luku on kaksi kertaa suurempi (72 %). Myös turkkilaisista ja eteläafrikkalaisista työntekijöistä reilusti yli puolet totesi saavansa lomasta työhönsä lisää tehoa.

Työelämään perehtynyt psykologi Dr. Michael Bashshur kertoo tulosten heijastelevan yleisiä käsityksiä siitä, miten loma vaikuttaa työtehoon.
– Vaikka lomien ei tyypillisesti ajatella lisäävän yritysten tuottavuutta, tutkimus osoittaa sekä johtajien että työntekijöiden hyötyvän lomanvietosta, Bashshur toteaa.
– Loma vähentää stressiä ja virkistää mieltä. Tästä syystä työntekijät ovat tuotteliaampia töihin palatessaan.

Johtajat hallitsevat lomailun taidon

Tutkimuksen mukaan johtajat osaavat hyödyntää lomiaan muita tehokkaammin: työntekijöihin verrattuna 13 % suurempi osuus johtajista arvioi unohtavansa lomalla työhön liittyvät velvollisuutensa. Tästä syystä he palaavat työpaikalleen muita työntekijöitä rentoutuneempina.

Tutkimustulokset ovat erityisen mielenkiintoista luettavaa yritysten henkilöstöosastoille: vastaajien mukaan yhden viikon loma lisää yhtä paljon työtehokkuutta kuin kahden viikon loma. 66 % vastaajista kertoi yhden viikon loman lisäävän työtehoa, ja 63 % totesi samaa kahden viikon lomasta.

Tulostin, joka maksaa itsensä -kampanja

HP LaserJet & Enterprise Solutionsin, GTMU Imaging & Printing Groupin markkinointijohtaja Luis Casadon mukaan tutkimustuloksia kannattaa hyödyntää, jos yrityksen tavoitteena on parantaa koko organisaation tuottavuutta.
– Tutkimus auttaa yrityksiä tunnistamaan, mittaamaan ja hyödyntämään työpaikan sisällä piileviä voimavaroja, hän toteaa.
– Tutkimus toteutettiin osana HP:n ”Tulostin, joka maksaa itsensä” -kesäkampanjaa. Kampanjan tarkoituksena on korostaa LaserJet-tulostimien merkitystä tärkeinä investointeina, jotka maksavat itsensä takaisin muita laitteita vähäisemmän energian-, paperin- ja musteenkulutuksensa avulla, Casado kertoo.

(1) Tutkimukseen osallistui 1674 pk-yritysten työntekijää Iso-Britanniasta, Ranskasta, Saksasta, Italiasta, Espanjasta, Hollannista, Yhdistyneistä Arabiemiraattikunnista, Venäjältä, Kreikasta, Etelä-Afrikasta ja Turkista. Vastaajat olivat iältään 18–65-vuotiaita. Tutkimuksen toteutti 31.5.–7.6.2010 riippumaton verkkotutkimusyhtiö StrategyOne.

Share: