Radiomainonta ennätysvauhdissa

21.11.2014 09:49Uutiset » Toimiala

Vaikka mediamainonta on kokonaisuutena vähentynyt tänä vuonna, jotkut mainonnan muodot ovat menestyneet hyvin. Radiomainonta kuuluu voittajiin, ja lokakuun kasvulukujen perusteella radiotoimialan uskotaan tekevän historian parhaimman tuloksensa vuodelta 2014.

Kaupallisten radioiden kattojärjestön RadioMedia ry:n jäsenasemiltaan keräämien tietojen mukaan radioiden mainosmyynti sekä liikevaihto ovat olleet vahvassa kasvussa koko vuoden 2014. Lokakuun liikevaihtotietojen mukaan kasvua oli 21 % verrattuna edelliseen vuoteen. Kun verrataan vuoden 2013 kymmenen ensimmäisen kuukauden tulosta tämän hetkiseen kasvuvauhtiin, on radioiden tulos 9,5 % edellä vuoden takaista.

TNS Ad Intelligencen keräämien lukujen mukaan radiomainonta kasvoi lokakuussa 20,1 % viime vuodesta ja kumulatiivinen kasvu viime vuodesta oli 10,9 %. Mediamainonta väheni kokonaisuutena edelleen lokakuussa 4,3 % vuodentakaisesta. Printtimainonnan ja tv-mainonnan lasku jatkui. Elokuvamainonta sensijaan kasvoi 26,5 %.

Share: