Pyroll jäseneksi globaaliin vastuullisuusohjelmaan

20.12.2010 14:35Uutiset » Toimiala

Pyroll

YK perustamaan Global Compact -vastuullisuusohjelmaan kuuluu 8700 yritystä yli 130:sta maasta, ja määrä kasvaa jatkuvasti. Suomalaistaustaisia yrityksiä mukana on 26. Uusimpana niistä on mukaan hyväksytty perheyritys Pyroll, joka valmistaa pakkauksia, toimii paperitukkurina sekä tuottaa arkitus- ja uudelleenrullauspalveluja paperi- ja kartonkiteollisuudelle.

YK:n perustama ja johtama yritysten vastuullisuusohjelma Global Compact on toiminut vuodesta 2000 lähtien. Se perustettiin sitouttamaan kansainvälisesti toimivia yrityksiä toimimaan vastuullisesti ihmisoikeuksia, työvoimaa ja ympäristöä koskevissa asioissa sekä vastustamaan korruptiota sen kaikissa muodoissa.

Global Compact on maailman laajin vapaaehtoinen ohjelma kestävän kehityksen ja yritysvastuullisuuden edistämiseksi. Se perustuu kymmeneen yleisesti hyväksyttyyn periaatteeseen, joiden mukaisesti yritykset sitoutuvat konkreettisesti kehittämään toimintaansa. Monet näistä periaatteista, kuten ihmisoikeuksien kunnioittaminen, lapsityövoiman käytön ja työsyrjinnän kitkeminen, ympäristövastuullisuuden edistäminen ja korruption vastustaminen tuntuvat suomalaisittain itsestään selviltä. Niiden mukaan ottaminen luontevaksi osaksi yhteistoimintaa globaalisti operoivien, itsekin vastuullisuusohjelmaan osallistuvien asiakkaiden kanssa tulee jatkossa olemaan yhä tärkeämpää myös kansainvälisiin verkostoihin tähtääville suomalaisyrityksille.

Pyroll näkee osallistumisen Global Compact –ohjelmaan toimivan yhtiön oman vastuullisuusstrategian pohjana, vahvistavan sidosryhmäsuhteita sekä avaavan ovia monipuolisiin verkostoihin. Global Compact edellyttää jäsentensä kommunikoivan sidosryhmilleen ohjelmasta sekä raportoivan vuosittain edistymisestään periaatteiden toimeenpanemisessa joko vuosiraportin tai vastaavan julkisen dokumentin yhteydessä.

Jäsenenä Pyrollilla on oikeus hakemuksen perusteella käyttää ”We support the Global Compact” –logoa. Logo tulee jatkossa näkymään Pyrollin ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä.

Pyroll on Pohjoismaiden johtavia paperin ja kartongin jalostajia. Pyrollilla on Suomessa tällä hetkellä yksitoista yksikköä ja Puolassa yksi. Henkilöstömäärä on yhteensä noin 450.

Share: