PunaMusta Media -konserni aloittaa yt-neuvottelut

28.8.2019 10:30Uutiset » Toimiala

Kilpailukyvyn parantamiseen ja toimintojen tehostamiseen liittyen PunaMusta Media -konserni käynnistää yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. Yhteistoimintaneuvottelut koskevat noin 150 työntekijää pienpainamisen ja medialogistiikan liiketoiminnoissa.

Yt-neuvottelut koskevat pörssitiedotteen mukaan konsernin painotoimialan pienpainamisen ja medialogistiikan liiketoimintoja PunaMusta Oy:ssä, Erweko Oy:ssä ja Faktor Oy:ssä. Neuvottelut eivät koske konsernin emoyhtiötä, lehtitoimialan yhtiöitä, Hämeen Kirjapaino Oy:tä ja painotoimialan rullapainamisen liiketoimintoja.

Neuvottelujen tavoitteena on parantaa painotoimialan kilpailukykyä ja pystyä vastaamaan muuttuvaan markkinatilanteeseen uudelleenjärjestelemällä ja tehostamalla toimintoja.
Suunnitelluilla toimilla haetaan noin 2,5 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä.

Uudelleenjärjestelyt voivat johtaa työntekijöiden vähennyksiin, lomautuksiin tai osa-aikaistamisiin, joiden määrä vastaa alustavan arvion mukaan enintään 50 henkilötyövuotta.

Share: