Painotoimialan palkat nousevat?

20.5.2011 13:54Uutiset » Toimiala

Money

Viestinnän Keskusliiton ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton neuvottelukunnat hyväksyivät eilen 19.5. valtakunnansovittelijan tekemän kirjatyöntekijöiden työehtosopimusta koskevan sovintoesityksen. Sopimuksessa TEAM ehdottaa palkanlisäyksiä painotalojen työntekijöille huolimatta siitä, että painotoimialan kannattavuus on ollut rajussa laskusuunnassa. Sopimuksen voimaantulo edellyttää liittojen hallintojen hyväksyntää. VKL:n työelämävaliokunta käsittelee neuvottelutuloksen tiistaina 24.5.2011.

Neuvottelutuloksen myötä TEAMin uhkaama kahden päivän rajattu työnseisaus 26.-28.5. raukeaa. Myös kirjatyöntekijöitä sekä TEAM/Grafinetin ja Ammattiliitto Pron toimihenkilöitä koskenut ylityökielto päättyy välittömästi.

Uusi sopimuskausi jatkuu 30.4.2012 asti. Kirjatyöntekijöiden palkkoja korotetaan seuraavasti:

* 1.6.2011: 270 euron suuruinen kertaerä

* 1.10.2011: 1,5 %:n yleiskorotus ja 0,8 %:n yrityskohtainen erä. Jos erän käytöstä ei sovita paikallisesti, erä toteutetaan 0,5 %:n suuruisena yleiskorotuksena. Vähimmäispalkat nousevat 2,7 % ja vuorolisät 2,3 %.

Viestinnän Keskusliitto, TEAM/Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ja Ammattiliitto Pro ovat saavuttaneet neuvottelutulokset myös toimihenkilöiden uusiksi työehtosopimuksiksi. Sopimusten voimaantulo edellyttää liittojen hallintojen hyväksyntää. Grafinet on jo neuvottelutuloksen hyväksynyt.

Toimihenkilöiden palkkaratkaisu:
* 1.6.2011: 300 euron suuruinen kertaerä

  • * 1.10.2011: 1,6 %:n yleiskorotus ja 0,8 %:n yrityskohtainen erä. Ellei erän suuruudesta sovita paikallisesti, se maksetaan 0,6 %:n suuruisena yleiskorotuksena. Vähimmäispalkat nousevat 3,0 % ja vuorolisät 2,4 %.

Muut viestintäalan työehtosopimusneuvottelut (sanomalehdenjakajat, MDU, AKT) jatkuvat ensi viikolla.

Painotoimialan palkanmaksukyky huomiotta TES-neuvotteluissa

Talouslukuja on käsitelty liittojen kesken jo sopimuskauden aikana ns. toimialavuoropuhelun merkeissä. VKL:n johdonmukainen viesti on ollut, että alalla ei ole vastaavaa palkankorotusvaraa kuin muilla teollisuuden aloilla. Ongelmaksi on muodostunut TEAMin omasta järjestöpolitiikasta nouseva tarve koordinoida kaikki sopimuksensa samansisältöisiksi. Oli alana kemia tai graafinen, TEAMin mukaan työntekijä on oikeutettu samoihin palkankorotuksiin, koska he kuuluvat samaan ammattijärjestöön.

(kuva: m_bartosch)

Share: