Painoalan investoinnit nousussa maailmassa

20.4.2018 08:38Uutiset » Toimiala
Brittiläinen Qualvis on rakentanut kartonkipakkausten tuotantolinjan Xeroxin iGen painokoneesta ja Tresun päällystysyksiköstä. Kuva: TRESU.

Painoalan yritykset ja laitetoimittajat ovat maailmassa optimisia tulevaisuuden suhteen. Pakkauspainaminen on kasvavin alue ja haastavimmat näkyvät ovat julkaisujen painamisessa. Drupan trendiraportin mukaan alan investoinnit ovat kasvussa.

Drupa-messut julkaisee huhtikuun lopussa viidennen globaalin trendiraporttinsa. Se perustuu kyselyyn, johon osallistui noin 700 painotalojen ja 250 laitetoimittajien johtohenkilöä. Kyselyn mukaan he näkevät oman toimintansa näkymät keskimäärin positiivisina.

Laitetoimittajien luottamus markkinoita kohtaan on lisääntynyt jo neljättä kertaa, ja keskeisten laitteiden, ohjelmistojen ja materiaalien myynnin kerrotaan kasvaneen selvästi. Painajat raportoivat, että hintapaineet ja tulospaineet jatkuvat, ja niihin on vastattu tuotantokapasiteetin käyttöasteen nostolla sekä pitämällä kustannukset mahdollisimman vakaina.

 

Suosituimmat investointikohteet Drupan raportin mukaan.

Digitaalinen painotekniikka valtaa alaa, mutta hitaasti. Se on laajamittaista vasta funktionaalisessa painamisessa.

Painajat ovat maailmanlaajuisesti entistä halukkaimpia tekemään investointeja. Noin 42 vastaajista ilmoitti kasvattaneensa investointeja vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna ja vain 9 prosenttia oli vähentänyt panostuksia. Investointisuunnitelmat ovat hyvin erilaisia eri sektoreilla, kuten näkyy oheisesta infografiikasta.

Lisätietoja raportista Drupan sivuilta www.drupa.com

Share: