Painetusta älystä uutta liiketoimintaa Espanjaan

30.9.2009 16:58Uutiset » Toimiala

Espanjan Navarran maakuntaan rakennetaan huippuluokan painetun älyn osaamiskeskus. VTT toimittaa Asociación de la Industria Navarra -instituutille osaamiskeskuksen rakentamista varten painettavan älyn tiekarttatutkimuksen. Tutkimus viitoittaa, millaista osaamista painetun älyn tutkimukseen ja kehittämiseen tarvitaan tulevaisuudessa ja millaisia sovelluksia valituille teollisuudenaloille on odotettavissa. Tulevalta osaamiskeskukselta odotetaan merkittävää uutta liiketoimintaa ja tukea maakunnan jo vahvoille aloille.

Painettua älyä sovelletaan Navarrassa elintarviketeollisuuden, lääketieteen ja uusiutuvan energian aloilla. Asociación de la Industria Navarra -instituutille tiekartta tarjoaa kattavan ja moniulotteisen toimintaohjeen. Se sisältää kolme tulevaisuusennustetta eli skenaariota jokaiselle valitulle alalle, listauksen ennusteisiin parhaiten soveltuvista teknologioista ja näiden valmiudesta kaupalliseen käyttöön.

Tiekarttaa on laatinut VTT:n asiantuntijaryhmä, jonka poikkeuksellisen monialainen asiantuntemus on mahdollistanut teknologian mahdollisuuksien ja käytännön sovellusten hahmottamisen. Osaamisen siirtäminen ulkomaille tässä mittakaavassa on painetun älyn alalla ainutlaatuista.

Kehitystyötä on tehty myös yhdessä paikallisten asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyö on toiminut hyvin ja sen oletetaan jatkuvan läheisenä myös tiekarttatutkimuksen jälkeen.

Projektin viimeinen vaihe käynnistyi elokuussa, jolloin valittiin ensisijaiset kehitettävät teknologiat, niiden käytännön sovellukset ja turvattiin tarvittava osaaminen näiden kehittämiseen.

Osaamiskeskukselta toivotaan erityisesti valmiita kaupallisia käytännön sovelluksia, jotka tukevat Navarran maakunnan jo vahvoja aloja.

Painetulla älyllä tarkoitetaan elektronisten toimintojen painamista perinteisiä painomenetelmiä hyväksikäyttäen. Menetelmä sopii monille eri alustoille, esimerkiksi tuotepakkauksiin. Suomi ja VTT tunnetaan painetun elektroniikan ja optisen mittauksen keskuksesta PrintoCentista yhtenä alan maailman johtavista toimijoista.

Tiekarttatutkimuksen toimeksiantaja on Ayuntamiento de Estella-Lizarran paikkakunta Navarran maakunnassa. Tutkimuksen rahoittavat Espanjan tiede- ja innovaatioministeriö ja Navarran maakunnan hallitus. Navarran maakunnalla on laaja itsehallinto.

VTT:n toimeksianto on arvoltaan tällä hetkellä vajaat 100 000 euroa. Navarassa on investoitu painetun älyn osaamiskeskuksen rakennukseen jo 4,2 miljoonaa euroa. Vuosina 2008–2010 käytetään 900 000 euroa osaamiskeskuksen laiteinvestointeihin. Vuoden 2011 käyttöbudjetti on 1,1 miljoonaa euroa.

Share: