Myös Konica Minolta uusi sopimuksen Hanselin kanssa

9.1.2009 10:04Uutiset » Toimiala

Hansel Oy on allekirjoittanut uuden puitejärjestelyn Konica Minolta Business Solutions Finland Oy:n kanssa tulostimien ja monitoimilaitteiden sekä niihin liittyvien huolto- ja ylläpitopalveluiden toimittamisesta valtionhallinnolle. Konica Minolta oli puitesopimustoimittaja jo Hansel Oy:n edellisellä sopimuskaudella, ja nyt yritys uusi toimittajuutensa muun muassa koko maan kattavan palveluverkostonsa ansiosta myös tulevalle puitesopimuskaudelle.

Puitejärjestely on voimassa neljä vuotta aikavälillä 2.12.2008 – 30.11.2012. Kokonaisvolyymin arvioidaan sopimuskauden aikana nousevan noin 80 miljoonaan euroon. Konica Minolta on yksi neljästä valitusta sopimustoimittajasta. Ennen joulua kerroimme Canonin ja Hanselin välisestä sopimuksesta.

Konica Minolta Business Solutions Finland Oy:n toimitusjohtaja Heikki Kinnunen on Hansel-sopimuksen uusimiseen erittäin tyytyväinen.

– Konica Minolta on noussut keskeiseksi toimiston tulostusratkaisujen toimittajaksi Hansel-asiakkuuksissa. Edistyksellisten palvelujemme ja laajentuneen tuotevalikoimamme ansiosta voimme uudella sopimuskaudella palvella asiakkaita entistäkin paremmin,
kertoo Kinnunen.

Puitejärjestely toteutettiin avoimella EU-laajuisella tarjouskilpailulla, jossa painotettiin ympäristökysymyksiä. Laitevaatimuksissa huomioitiin toimistolaitteiden energiatehokkuus monipuolisesti. Kriteerit pohjautuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston vaatimuksiin sekä Energy Star -ohjelmaan. Energy Star -merkinnän saaneet laitteet tuovat toimistoille taloudellisia ja energiankulutukseen liittyviä etuja. Esimerkiksi energiatehokkaiden laitteiden elinkaari on keskimääräistä pidempi, ja ne tuottavat vähemmän hukkalämpöä ja ilmastointikuluja.

Valintaperusteissa kiinnitettiin huomiota myös muihin ympäristöä säästäviin ominaisuuksiin, kuten kaksipuoliseen tulostamiseen, laitteiden ja tarvikkeiden kierrätettävyyteen sekä toimittajan kierrätysprosesseihin. Lisäksi valintaprosessissa arvioitiin hinta- ja laatukriteerejä, toimittajan kykyä tarjota koko maan kattavaa huolto- ja ylläpitopalvelua sekä laitteiden käytöstä aiheutuvia elinkaarikustannuksia.

www.konicaminolta.fi
www.hansel.fi

Katso yrityksen Konica Minolta estradisivu
Share: