Metsäteollisuuden investoinnit vauhdittavat kasvua

7.5.2018 08:21Uutiset » Toimiala
Timo Merikallio johtaa esiselvitystä Metsä Fibren Kemin sellutehtaan uudistamisesta. Hän vastasi elokuussa 2017 käynnistyneen Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan suunnittelusta ja rakentamisesta. Kuva: Metsä Group.

Uudet investoinnit ja vahva kysyntä näkyvät metsäteollisuuden tuotantoluvuissa. Suomalaisyhtiöt tuottivat kartonkia tammi–maaliskuussa 9,9 prosenttia enemmän kuin vuoden 2017 vastaavalla ajanjaksolla. Kartongin tuotanto kasvoi näin 1,0 miljoonaan tonniin. Yhtiöt ovat investoineet voimakkaasti kartongin tuotantokapasiteettiin.

Metsäteollisuuden tiedotteen mukaan uudet investoinnit ovat lisänneet myös selluloosan tuotantokapasiteettia. Sellun kysyntä on kasvanut erityisesti Kiinassa, jossa kysynnän kasvua tukevat elintason parantuminen ja kaupungistuminen.

Sellun tuotanto lisääntyi ensimmäisellä neljänneksellä 2,0 miljoonaan tonniin. Tämä on 3,2 prosenttia enemmän vuoden 2017 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Paperin tuotanto kasvoi vertailukaudesta tammi–maaliskuussa 0,3 prosenttia 1,7 miljoonaan tonniin. Sahatavaran tuotanto puolestaan pienentyi 6,1 prosenttia 2,9 miljoonaan kuutioon.

”Tuoreet, investointihalukkuudesta kertovat hyvät uutiset tukevat myönteistä kuvaa alan tulevaisuudesta. Kilpailu metsäteollisuuden eri tuoteryhmissä säilyy kuitenkin tosi kovana. Siksi tulee varmistaa, että toimintaympäristö pysyy kilpailukykyisenä. Toimintaympäristön ennustettava kehitys vaikuttaa keskeisesti yritysten tuleviin investointipäätöksiin”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Metsä Group miettii Kemin sellutehtaan uudistamista

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on käynnistänyt esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta. Yhtenä vaihtoehtona on korvata nykyinen sellutehdas kokonaan uudella biotuotetehtaalla, joka olisi sellun tuotantokapasiteetiltaan, puun kulutukseltaan ja työllisyysvaikutuksiltaan selvästi nykyistä suurempi. Sähköenergian omavaraisuusastetta nostettaisiin merkittävästi ja tehtaan biotuotevalikoimaa kasvatettaisiin.

Suurinvestoinnin vaihtoehto olisi pidentää nykyisen tehtaan elinkaarta modernisoimalla useita osastoja ja säilyttää tuotantokapasiteetti ja puun kulutus suurin piirtein ennallaan. Esiselvitysvaiheen arvioidaan kestävän vuoden 2019 kesään asti.

Metsä Fibre tuottaa Kemin tehdasintegraatissa havu- ja lehtipuusellua lähinnä pehmopaperin ja kraftlainerin raaka-aineeksi ja Metsä Groupiin myös kuuluva Metsä Board korkealaatuisia kraftlainereita pakkausloppukäyttöihin.

Share: