Metsähallitus uudisti ilmeensä

10.6.2020 10:26Uutiset » Toimiala
Metsähallitus on uudistanut brändinsä ja tunnuksensa. Kuva: Metsähallitus.

Metsähallitus on uudistanut brändinsä ja tunnuksensa vastaamaan strategiassa määritettyä uutta toimintatapaa ja tavoitteita. Uusi strategia pohjautuu Metsähallituksen tarkoitukseen, joka on luonnon arvon ja yhteisen varallisuuden vastuullinen kehittäminen yli sukupolvien. Kirkastettu brändi rakentuu sidosryhmien ymmärtämiselle, strategiselle vastuullisuudelle ja ylisukupolvisuuteen.

– Tarkoitus on pukea olemassaolon oikeutuksemme sanoiksi ja haastaa meitä lunastamaan lupauksemme sidosryhmille joka päivä. Vastuullinen toimija viestii avoimesti ja läpinäkyvästi. Saavutettavuus ja asiakaslähtöisyys korostuvat juuri julkaistuilla uusilla verkkosivuillamme, kertoo viestintäjohtaja Terhi Koipijärvi.

Uusiutuneelta Metsa.fi-verkkosivustolta löytyvät muun muassa keskeiset tiedot Metsähallituksen toiminnasta sekä organisaation ajankohtaisasiat – myös ruotsin, englannin ja saamen kielillä. Saavutettavuus on tärkeä osa vastuullista verkkopalvelua ja sivusto pyrkii täyttämään saavutettavuusohjeiden (WCAG 2.1) AA-tason, kuten laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta edellyttää. Verkkosivuston uudistuksesta on vastannut Metsähallituksen verkkoviestintäpäällikkö Satu Sorjonen yhteistyössä Valu Digitalin Oy:n kanssa, ja saavutettavuusauditoinnin on tehnyt Eficode Oy.

Graafisen ilmeen uudistuksessa tavoitteena on saavutettavuus, selkeys, innostavuus ja helppo käytettävyys. Kruunun metsistä muistuttava kruunu on esiintynyt lähes kaikissa Metsähallituksen tunnuksissa läpi vuosikymmenien. Uusi Metsähallitus-tunnus kytkeytyy tähän mielenkiintoiseen historiaan, mutta ilmentää samalla modernin Metsähallituksen toiminnan laajuutta, huomioi maat ja vedet, ihmisen ja luonnon, toiminnan ja sen vaikutukset.

Uusi tunnus suunniteltiin pääosin Metsähallituksen omana työnä ja siitä vastasi Tiedekeskus Pilkkeen päällikkö, arkkitehti Heikki Hepoaho Metsähallituksesta yhdessä mainostoimisto KMG Turun kanssa. Myös uusi graafinen ohjeisto on suunniteltu Metsähallituksen ja KMG Turun tiiviinä yhteistyönä. Tunnus otetaan käyttöön asteittain ja vanhaa tunnusta näkyy vielä jonkin aikaa esimerkiksi joissakin maasto-opasteissa.

Metsähallitus uusi tunnus on kolmikielinen. Kuva: Metsähallitus.
Share: