Metsäteollisuus muuttaa muotoaan

28.4.2014 07:58Uutiset » Toimiala

Suomen metsäteollisuus muuttaa muotoaan suurilla investoinneilla. Paperin tuottamisesta siirretään painopistettä selluun ja pakkausmateriaaleihin sekä erikoistuotteisiin. Metsä Group rakentaa uuden biotuotetehtaan, ja Stora Enso muuttaa hienopaperikoneen aaltopahvikoneeksi. UPM puolestaan investoi lisää tarralaminaatteihin.

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre valmistelee biotuotetehtaan rakentamista Äänekoskelle nykyisen sellutehtaan alueelle. Toteutuessaan noin 1,1 miljardia euroa maksava tehdas olisi metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa. Biotuotetehdas pyritään saamaan käyttöön vuonna 2017. Tehtaan sellukapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa. Kyseessä on maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas, joka mahdollistaa puuraaka-aineen jalostamisen monipuoliseksi tuotevalikoimaksi. Korkealaatuisen sellun ohella tehdas tuottaa resurssitehokkaasti bioenergiaa ja erilaisia biomateriaaleja.

Stora Enso investoi noin 110 miljoonaa euroa Varkauden tehtaan hienopaperikoneen muuntamiseksi tuottamaan ensikuituun pohjautuvaa aaltopahvin raaka-ainetta. Suurin osa kustannuksista johtuu paperikoneen ja sellutehtaan muuntamistöistä. Uusiutuvaan kuituraaka-aineeseen pohjautuvilla pakkauksilla on Stora Enson mukaan hyvät kasvumahdollisuudet sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti.

UPM Raflatac suunnittelee filmitarralaminaatin tuotantokapasiteetin lisäämistä Euroopassa investoimalla noin 13 miljoonaa euroa uuteen päällystyslinjaan Nowa Wies’in tehtaalla Puolassa. Suunnitellut toimet parantavat filmiliiketoiminnan kilpailukykyä ja kannattavaa kasvua pitkällä tähtäimellä. Uusi tuotantolinja on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä. Investoinnin myötä yksi Tampereen tehtaan päällystyslinjoista sekä UPM Raflatacin silikonointilinja Tervasaaren tehtaalla suljetaan.

Kuva: Sellua, Stora Enso.

Share: