Markkinointiviestintäalan kasvu jatkui

28.10.2013 08:45Uutiset » Toimiala

Markkinointiviestintäalan kasvu jatkui vuonna 2012, mutta kasvuvauhti hidastui 4,2 prosenttiin. Alan yritysten omavaraisuusaste on säilynyt hyvällä tasolla ja henkilötuottavuus noussut selvästi. Operatiivinen kannattavuus on hieman heikentynyt.

Alan kokonaismarkkinat olivat vuonna 2012 noin 516 miljoonaa euroa. Vakavaraisuus ja henkilötuottavuus jatkoivat positiivista kehitystä. Yritysten kannattavuus heikentyi hieman.

– Vaikein notkahdus alalla koettiin vuonna 2009. Viime vuodet ovat menneet taantumasta toipuessa, mikä näkyy maltillisina kasvulukuina. Valon pilkahdusta on näkyvissä, sillä kasvun lisäksi myös henkilötuottavuus on kohentunut selkeästi ja omavaraisuusaste säilynyt hyvällä tasolla, sanoo MTL:n toimitusjohtaja Tarja Virmala.

Viestintätoimistojen mediaanikasvu reipastui edellisestä vuodesta. Yritysten yhteenlaskettu myyntikate oli 59,4 miljoonaa euroa. Operatiivisen toiminnan kannattavuus heikkeni, mutta liiketoiminnan kannattavuus kohentui. Henkilötuottavuus parani huomattavasti. Myös tapahtumatoimistojen kasvu oli reipasta. Tapahtumatoimistojen kokonaismyyntikate oli 36,9 miljoonaa euroa. Kannattavuus sen sijaan heikkeni selvästi.

Tiedot perustuvat MTL:n teettämään Markkinointiviestintätoimistojen liiketoiminnan tila 2012 -tutkimukseen, jonka on toteuttanut Turun yliopiston BID Innovaatiot ja yrityskehitys. Tutkimuksen tiedot perustuivat 599 markkinointiviestinnän alan yrityksen tietoihin.

Share: