Markkinointiviestinnän panostukset kasvoivat 4,1 % vuonna 2011

31.5.2012 12:40Uutiset » Toimiala

Markkinointiviestintäpanostukset olivat vuonna 2011 Suomessa 3,385 miljardia euroa. Investoinnit kasvoivat 4,1 % edellisvuoteen nähden. Mukaan on laskettu panostukset sekä varsinaiseen mediamainontaan että laajasti muuhun markkinointiviestintään. Eniten kasvoivat mm. osoitteeton suoramainonta, radiomainonta, verkkomainonta, mobiili- ja sähköpostimarkkinointi sekä markkinointiviestinnän suunnittelu. Tiedot perustuvat mainosalan järjestöjä edustavan Mainonnan Neuvottelukunnan TNS Gallupilla teettämään selvitykseen.

Selvityksen mukaan vuonna 2011 koko markkinointiviestinnän määrästä 41,2 % oli mediamainontaa, joka kasvoi 3,7 % ja oli yhteensä 1,395 miljardia euroa. Vuoden 2011 eduskuntavaalit näkyvät jonkin verran mainonnan määrässä: keväällä 2011 mainonnan määrä kasvoi reippaasti. Mediamainontaan lasketaan mukaan sanoma- ja aikakauslehdet, televisio, radio, elokuvat, painetut ja sähköiset hakemistot sekä ulkomainonta ja verkkomainonta.

Edelleen selvästi suurin mediamainonnassa käytetty media on sanomalehdet (36 %), toisena TV (20,3 %), kolmantena internet (15,8 %) ja neljäntenä aikakauslehdet (11,2 %). Suurimman kasvun aiheutti sähköinen media, kärjessä radio (10 %), internet (8,2 %) ja televisio (6,5 %). Mediamainonnan osuus markkinointiviestinnän kokonaisuudesta on hieman laskenut viime vuosina. Yli puolet investoinneista kohdistuu muihin markkinointiviestinnän keinoihin sekä markkinointiviestinnän suunnitteluun ja tuotantoon.

– Suunnitteluun panostaminen on alan monipuolisen kehityksen kannalta positiivinen suunta. Asiakkaat haluavat markkinointiviestinnältä tuloksia ja mitattavuutta. He ostavat yhä useammin suunnittelun alan asiantuntijoilta ja investoivat myös markkinointiviestinnän strategiseen suunnitteluun entistä enemmän, sanoo Mainonnan Neuvottelukunnan puheenjohtaja ja RadioMedian toimitusjohtaja Stefan Möller.

Suunnitteluun käytettiin lähes puoli miljardia

Markkinointiviestinnän suunnittelu nousi myyntikatteella mitattuna 495 miljoonaan euroon ja kasvoi 7,7 %. Suunnittelu on noussut yli vuoden 2008 tason, jonka jälkeen panostuksia myös markkinointiviestinnän suunnitteluun laskettiin rajusti.

Mediatoimistot kasvattivat myyntikatettaan 14,5 %, tapahtumatoimistot 11,5 %, digitoimistot 10,5 %, viestintätoimistot 6 % ja mainostoimistot 4,5 %.

Markkinointiviestinnän muu tuotanto kasvoi 9,8 %. Suurin yksittäinen erä tuotantokustannuksissa oli tapahtumamarkkinoinnin tuotanto 70 miljoonalla eurolla, jossa oli kasvua 12,9 % edellisvuodesta. Mainoselokuvien tuotanto nousi televisiomainonnan myönteisen kehityksen ansiosta ja oli nyt 32 miljoonaa euroa. Aikakaus- ja sanomalehtimainonnan tuotannossa ulkoa ostettavien palveluiden osuus on kummallakin noin 2-3 miljoonan euron luokkaa.

Suoramarkkinointiin lähes neljännes panoksista

Suoramarkkinoinnin osuus markkinointiviestinnän määrästä oli 22,3 %, joka on hieman enemmän kuin edellisvuonna. Nousu syntyi erityisesti osoitteettoman suoramarkkinoinnin kasvusta, joka oli 13,2 %. Osoitteellisen suoramainonnan määrä laski 0,3 %.

Mobiilimarkkinointi ja sähköpostimarkkinointi jatkoivat kasvuaan. Mobiilimarkkinoinnin määrä oli 10,1 miljoonaa euroa ja kasvoi edellisvuodesta 11 %. Sähköpostimarkkinoinnin määrä oli 11,8 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 18 %. Telemarkkinoinnin määrä vuonna 2011 oli 228 miljoonaa euroa ja se puolestaan väheni 0,4 %.

– Suoramarkkinoinnin kokonaisuudessa mobiilimarkkinointi ja sähköpostimarkkinointi ovat pieniä osuuksiltaan, mutta ne ovat kasvaneet vuosi vuodelta siitä asti, kun ne tulivat mittaukseen mukaan vuonna 2007, sanoo yksikönjohtaja Jukka Helske TNS Gallupilta.

Menekinedistäminen kasvoi 3,5 %

Sponsorointiin panostettiin 171 miljoonaa euroa eli 3,7 % edellisvuotta enemmän. Messupanostukset pysyivät ennallaan 197 miljoonassa eurossa. Luku sisältää myös messuosastojen suunnittelun ja tuotannon.

Myymälämateriaalien ja esittelytyön osuus kaikista panostuksista oli 3 %, eli 101 miljoonaa euroa. Eniten kasvoi yritysten liike- ja mainoslahjojen ostot (10 %), joita tehtiin viime vuonna 150 miljoonalla eurolla.

Share: