Markkinointiala keskittyy yrityskaupoilla

8.1.2016 09:00Uutiset » Toimiala

Painoalalla on nähty keskittymisen aalto, ja myös markkinointialalle ennustetaan huomattavaa yrityskauppojen määrän nousua vuonna 2016. Murros johtuu molemmilla aloilla pitkälti digitaalisaatiosta.
Asiantuntijaorganisaatio BDO:n vastajulkaisema Marketing Services Risk Factor Report 2015 -tutkimus ennustaa markkinointialan yrityskauppojen lisääntyvän merkittävästi vuonna 2016.

Keskittymistä tapahtuu sekä kansainvälisesti että Suomessa. Alan yrityskauppojen volyymin odotetaan nousevan maailmanlaajuisesti 11 % vuoden 2016 aikana. Etenkin keskisuuret alan yritykset ovat erityisen kiinnostavia yrityskauppojen kohteita alkavana vuonna.

Perinteisten markkinointikanavien merkityksen väheneminen, alueellisen sääntelyn vaikutus ja kilpailu sekä asiakkaista että asiantuntijoista lukeutuvat raportissa tunnistettuihin alan keskeisiin epävarmuustekijöihin. BDO:n mukaan kansainvälisessä tutkimuksessa havaitut riskit ja trendit ovat ajankohtaisia myös Suomessa. Markkinointiala muuttuu meillä nopeasti, ja alan yrityskauppojen määrä on lisääntynyt jo kuluvan vuoden aikana.

Median kulutustottumusten muutokset ovat tuottaneet yhdistymisiä sekä media- että markkinointiviestintäyritysten keskuudessa jo kuluvan vuoden aikana. Tästä tuore esimerkki on Alma Median ja Talentumin yhdistyminen. BDO ennustaa kehityksen jatkuvan ja uskoo, että ensi vuonna tullaan näkemään useita kiinnostavia alan yrityskauppoja Suomessa.

Share: