Mainosbarometri ennustaa loppuvuodelle säästöjä

6.9.2012 13:04Uutiset » Toimiala

tilastoja

Mainostajien Liiton jäsenyritykset aikovat karsia markkinointiviestinnän panostuksiaan syksyllä, mutta uskovat oman tilanteensa paranevan ensi vuonna. Mainosbarometrin saldoluku loppuvuodelle on -20 ja ensi vuodelle 12. Printtimedian näkymät ovat synkät, kun taas panostukset verkkomedian eri muotoihin sekä televisioon ja myymälämarkkinointiin ovat kasvussa. Ensimmäistä kertaa Mainosbarometrissa kysyttyä Facebook-mainontaa tekee kaksi kolmesta vastaajasta. Mainostajien aikeet heijastuvat myös ostoihin alan palveluyrityksiltä: valoisimmat näkymät ovat digitoimistoilla.

Kuluvan vuoden lopulla kolmannes Mainosbarometrin vastaajista joutuu leikkaamaan budjettiaan alkuperäisistä suunnitelmista. Budjettiin verrattuna markkinointiviestinnän panostusten saldoluvuksi muodostuu -20, kun lisääjiä on 13 prosenttia ja vähentäjiä 33 prosenttia.

– Markkinaosuuksia ei kasvateta pienentämällä markkinointi-investointeja. Voittajia tulevat olemaan ne, jotka panostavat tehokkaasti markkinointiin kilpailijoita enemmän, sanoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski.

Mielenkiintoinen tulos tutkimuksessa oli ero arvioissa oman yrityksen ja yleisten näkymien välillä ensi vuonna. Omien markkinointiviestinnän panostusten nousuun uskotaan. Vastaajista 81 prosenttia arvelee kuitenkin panostusten yleisesti pienenevän, kun kysytään tämänhetkisen taloudellisen epävarmuuden vaikutuksia vuonna 2013.

Ensi vuonna vastaajista 34 prosenttia aikoo lisätä panostuksiaan, 22 prosenttia vähentää niitä ja 45 prosenttia säilyttää tämän vuoden tason. Lisääjien ja vähentäjien erotuksena muodostuva saldoluku on 12. Vastaava luku tälle vuodelle tammikuussa oli 2.

Mainosbarometrin graafeja (pdf) osoitteessa http://bit.ly/RCfjeP

Mainostajien Liiton elokuussa 2012 tekemään kyselyyn vastasi 90 liiton jäsenyritystä. Vastaajista teollisuutta edusti 23 prosenttia, kauppaa 29 prosenttia, palvelualoja 22 prosenttia ja moniala- tai muita yrityksiä 26 prosenttia. Tutkimuksen tulokset on painotettu vastaajayritysten mainosbudjeteilla.

Kuva: FreeDigitalPhotos.net

Share: