Määrä ja hinta ratkaisevia pakkauspainamisessa

29.8.2014 06:58Uutiset » Toimiala

Brändinomistajat pitävät määrää ja hintaa kaikkein tärkeimpinä asioina pakkauspainamisen tekniikan valinnassa. Ympäristöasioilla on vähemmän painoarvoa uuden eurooppalaisen tutkimuksen mukaan. Sen tilasi Euroopan syväpainojen liitto ERA.

Tutkimuksen toteutti Euroopan kuluttajamarkkinoiden tutkimuslaitos GfK. Tutkimuksen mukaan määrän ja hinnan lisäksi painolaatu on yksi tärkeimmistä tekijöistä tekniikan valinnassa silloin, kun vaaditaan erinomaista kuvanlaatua ja korkeaa värikylläisyyttä.

Tutkimuksen vastaajat pitivät syväpainoa ihanteellisena tekniikkana suurille tuotantomäärille ja kun halutaan parasta laatua. Flexopainamista pidettiin tekniikkana joka soveltuu keskikokoisiin painoksiin. Se tarjoaa keskitasoista, mutta yleisesti hyväksyttävää laatua.

Digipainamisen katsottiin soveltuvan vain hyvin pieniin painoksiin, eikä sitä voi vielä käyttää kaikissa materiaaleissa, kuten esimerkiksi joustopakkausten kalvoissa.
Tutkimuksen mukaan trendinä ovat yleistyvät design-muutokset ja pienemmät tuotantosarjat sekä kustomoitu pakkaaminen.

Kuva: Syväpainotekniikkaa.

Share: