Lehtitilauksille tulossa 9 % arvonlisävero

19.8.2011 10:37Uutiset » Toimiala

Aikakauslehdet

Hallitusohjelmassa tilatut sanoma- ja aikakauslehdet on kaavailtu siirrettäviksi nykyisestä nollaverokannasta 9 %:n verokantaan. Hallitus laskee valtion saavan tätä kautta verotuloja 83 miljoonaa euroa. Muutoksen toteuttamisesta päätettäneen syyskuun puolivälissä, kun vuoden 2012 tulo- ja menoarvioesitys lyödään lukkoon.

Talousvaikutusten lisäksi arvonlisäveron kiristyksellä olisi huomattavia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Niitä ei poliittisessa prosessissa ole vielä lainkaan arvioitu.

Arvonlisävero ei ole yritysvero, vaan kulutusvero. Lehtitilausten arvonlisäverottomuudella valtiovalta on halunnut tukea kansalaisia ja vahvaa suomalaista lukemisen kulttuuria. Lukemalla lehtiä ihmiset pysyvät selvillä siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Lukeminen tukee lasten menestymistä koulussa ja edistää äänestysaktiivisuutta. Lehdistön roolia poliittisen päätöksenteon läpivalaisijana ei myöskään pidä unohtaa.

Suomalainen lehdistö on moniarvoinen ja lehtiä lukee koko kansa. Veronkorotus voi johtaa lisääntyvään eriarvoisuuteen, kun osalla kansalaisista ei olisi enää varaa tilata lehtiä.

Vaikutus valtiontalouteen oletettua pienempi

Viestinnän Keskusliiton mielestä hallitusohjelman tuottoarvio on ylimitoitettu, koska siinä ei ole otettu huomioon lehtitilausten hintajoustoa, tilausten vähenemisen vaikutuksia ilmoitusmyyntiin eikä arvonlisälain muutoksesta aiheutuvia kielteisiä työllisyysvaikutuksia. Työllisyys heikentyy media-alan ohella myös paperiteollisuudessa, painotoiminnassa, jakelussa ja markkinoinnissa.

Arvonlisäveron korotuksella Suomi siirtyisi lehtien kovimpiin verottajiin Euroopassa. Esimerkiksi sanomalehtien kokonaisveroaste nousisi noin 12 %:iin, koska irtonumeromyynti säilyy 23 %:n verokannassa. Keskimäärin Euroopassa lehtien arvonlisäveroaste on noin 6 %.

Ennen lopullista päätöksentekoa mahdollisen veromuutoksen yhteiskunnalliset vaikutukset on liiton mielestä selvitettävä kunnolla ja fiskaaliset vaikutukset arvioitava luotettavammin. Hätiköinti voi myöhemmin osoittautua kalliiksi.

Viisain vaihtoehto olisi paikata valtiontaloutta muilla keinoin kuin lukemista verottamalla.

Lähde: www.vkl.fi

Share: