Lehdistölle ehdotetaan murrosvaiheen tukia

17.12.2013 15:53Uutiset » Toimiala

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama lehtiasiain neuvottelukunta ehdottaa sanoma- ja aikakauslehtien tilausten arvonlisäveron alentamista ja määräaikaisen lehdistötuen käyttöönottoa. Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen asettaa selvitysmiehen tutkimaan sitä, minkälaisin ehdoin lehdistöä voitaisiin tukea median murrosvaiheessa.

Selvitysmieheksi asetetaan oikeustieteen lisensiaatti Tuomas Harpf. Selvityksen määräaika on 4. maaliskuuta 2014. Selvitysmiehen tulee arvioida lehdistön tukemisen vaikutukset laajasti mediamarkkinoiden kilpailutilanteeseen sekä laatia esitys valtion määräaikaisen lehdistötuen toteuttamismallista ja sen rahoitustasosta.

Neuvottelukunnan mielestä lehtitilauksiin pitäisi soveltaa alhaisinta mahdollista arvonlisäverokantaa. Kansallisella päätöksellä tämä on viisi prosenttia. Lisäksi digitaalisten lehtien arvonlisävero pitäisi laskea samalle tasolle printtitilausten kanssa. Tällä hetkellä printtitilausten vero on 10 prosenttia ja digitaalisten tilausten 24 prosenttia.

Neuvottelukunta ehdottaa lisäksi määräaikaisen lehdistötuen käyttöönottoa sisältötuotannon digitalisoitumisen helpottamiseksi ja toimialan sopeutumiseksi mediamurrokseen.

Share: