Kustannustukea jaossa iso määrä yrityksille

21.12.2020 09:00Uutiset » Toimiala
Painamisen kaikki alat ovat mukana tukeen oikeuttavissa toimialoissa.

Hallitus on päättänyt jopa 550 miljoonan euron suuruisesta kustannustuesta, jonka haku alkaa 21.12. Rahaa voi hakea, jos yrityksen liikevaihto on laskenut vähintään 30 prosenttia kesä-lokakuun aikana 2020.

Haku päättyy 26. helmikuuta. Tukea voi hakea kesä-lokakuun ajanjaksolta. Kriteerinä on, että liikevaihto on laskenut vähintään 30 prosenttia koronakriisin vaikutuksen seurauksena. Kustannustuki on tarkoitettu kaikille yrityksille, jotka täyttävät kriteerit.

TEM listaa tiedotteessaan toimialoja, joita kustannustuki tällä kierroksella koskee. Lista on suppeampi kuin ensimmäisellä kierroksella, mutta se ei tarkoita, etteikö tukea voisi saada. Painamisen toimialat ovat mukana listassa, joita kustannustuki koskee. Sen sijaan kustannusalan toimialoista vain jotkut ovat mukana listassa. Omaa toimialaa voi etsiä TEM-listasta hakusanalla.

Jos yritys ei kuulu asetuksessa määriteltyyn toimialaan, sen on perusteltava erikseen tuen tarve ja liikevaihdon lasku koronan takia. Listattujen toimialojen yritykset voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja.

Kustannustuki on korvaus kuluista, kuten liiketoiminnan joustamattomista kustannuksista ja palkkakuluista, mutta sillä ei korvata liikevaihdon laskemista. Tuen tavoitteena on auttaa yrityksiä selviämään koronan aiheuttamasta vaikeasta taloustilanteesta.

Valtio on varannut kustannustuen toiselle hakukierrokselle 550 miljoonaa, mutta arvio tukeen tarvittavasta määrärahasta on epävarma eikä koko summa välttämättä tule käytetyksi. Määrärahan käyttö riippuu tuen kriteerit täyttävien yritysten määrästä ja kustannuksista.

Share: