Kuluttajat suosivat kuitupakkauksia ympäristösyistä

20.5.2020 08:40Uutiset » Pakkaukset
Kuluttajat arvostavat kuitupakkauksia yhä enemmän Euroopassa uuden tutkimuksen mukaan. Kuva: Two Sides.

Laajan eurooppalaisen tutkimuksen mukaan kuluttajat suosivat paperi- ja kartonkipakkauksia, koska pitävät niitä ympäristölle ystävällisempänä vaihtoehtona. Vastaajista 63 % on tätä mieltä ja 57 % suosii kuitupakkauksia, koska niitä on helpompi kierrättää.

Tutkimuksessa oli mukana 5 900 kuluttajaa Euroopan maista. Sen toteuttivat maaliskuussa Two Sides -järjestö ja tutkimuslaitos Toluna. Tutkimuksessa selvitettiin kuluttajien asenteita ja näkemyksiä pakkauksista. Kuluttajia pyydettiin valitsemaan mieluisin pakkausmateriaali 15 ominaisuuden perusteella. Materiaalit olivat paperi/kartonki, lasi, metalli ja muovi. Tutkimuksessa oli mukana kuluttajia kaikista Pohjoismaista Suomi mukaan luettuna. Lisäksi haastateltiin Itävallan, Saksan, Ranskan, Italian ja Britannian kuluttajia.

Paperi ja kartonki olivat vastaajien mielestä paras vaihtoehto 10 ominaisuuden suhteen. Lasipakkausta pidettiin parhaana suojana antajana (51 % vastaajista) ja uudelleen käytettävänä materiaalina (55 %). Lasin ulkonäköä ja tuntumaa suosi 41 % vastaajista.

Muovipakkauksia halutaan vähentää

Kuluttajien asenteet muovia kohtaan ovat melko kielteisiä ja 70 % vastaajista kertoi vähentävänsä aktiivisesti muovipakkausten käyttöä. Muovia pidetään myös vähiten kierrätettynä materiaalina. Kierrätysasteen arvioitiin olevan alle 40 %, kun se tilastojen mukaan on 42 % Euroopassa.

Kuluttajat arvioivat muuten tutkimuksessa materiaalien kierrätysasteet alhaisemmiksi kuin mitä ne ovat todellisuudessa. Paperin ja kartongin kierrätysasteeksi arvioitiin yli 60 %, kun se on jo 85 %.

Tutkimuksessa kysyttiin myös mm. kuluttajien aikeita muuttaa käyttäytymistään. Koko tutkimusraportti on vapaasti ladattavissa verkossa.

Share: