Kulttuuriperinnön sähköinen arkistointi etenee

16.9.2013 07:43Uutiset » Toimiala

Sanomalehtien sähköiset painoaineistot pystytään nyt siirtämään automaattisesti Kansalliskirjaston arkistojärjestelmään. Kulttuuriperinnön sähköistä arkistointia edistävät myös lisämäärärahat, jotka sisältyvät hallituksen lisäbudjettiin.

Sanomalehtien arkistointi sujuu jatkossa automaattisesti. Anygraafin, Kansalliskirjaston ja pilottilehtien yhteistyönä luotiin Comellus-projektissa uusi toimintatapa, jolla lehtien sähköiset painoaineistot metatietoineen voidaan siirtää automaattisesti, ajastetusti ja luotettavasti Kansalliskirjaston järjestelmään.

Anygraafilla on Suomessa huomattava markkinaosuus sanomalehtien ja aikakauslehtien järjestelmien toimittajana. Anygraafin tavoitteena on luoda toimintamalli ja metatietomäärittely, joka palvelee mahdollisimman laajasti kustannusalaa. Myös aikakauslehtien, kirjojen ja valtionhallinnon julkaisujen tallennus on hyvin ajankohtainen asia, kertoo Anygraafin tuotepäällikkö Harri Taskinen.

Kansalliskirjasto vastaa aineistojen pysyvästä säilytyksestä ja julkaisee sanomalehdet verkossa kaikkien luettaviksi tekijänoikeuksien sallimissa rajoissa.
Comellus-hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR/Vipuvoimaa EU:lta).

Eduskunnalle syyskuussa annetussa lisäbudjetissa esitetään Museovirastolle 1,5 miljoonan euron lisämäärärahaa kokoelmien digitointiin, Suomen kansallismuseon kokoelmien siirtoon ja turvaamiseen sekä arkeologisten löytöjen vastaanoton ja löytäjien palvelun parantamiseen.

Kulttuuriperinnön digitointimäärärahaa lisätään 1 miljoonalla eurolla. Määräraha kohdennetaan nuoria työllistäviin kulttuuriperintöaineistojen digitointia sekä verkkosaatavuutta koskeviin hankkeisiin.

Kuva Kansalliskirjasto.

Share: