Kopio Niini läpäisi ensimmäisten joukossa Ekokompassi-ympäristöarvioinnin

11.8.2010 11:05Uutiset » Toimiala

Kopio Niini_Ismo Pajarinen

Pääkaupunkiseudulla on noin 65 000 pientä tai keskisuurta yritystä. Niiden yhteenlasketut ympäristövaikutukset ovat merkittäviä mutta keinot ekotehokkaaseen liiketoimintaan usein puuttuvat. Ekokompassi-hanke on kehittänyt pienempiä yrityksiä varten kevennetyn ympäristöjärjestelmän. Nyt kolme ensimmäistä yritystä on läpäissyt ansiokkaasti tämän järjestelmän auditoinnin. Nämä yritykset ovat elämyspalvelu Go Experience, paino- ja tulostustalo Kopio Niini Oy ja Kuljetus Hakonen Oy.

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä on kehitetty kansainvälisten kokemusten perusteella vastaamaan erityisesti niiden pienten ja keskisuurten yritysten tarpeita, jotka haluavat varmuutta ympäristöasioiden hallintaan ja tarvitsevat ulkoista todistusta tekemälleen ympäristötyölle. Pilottiyritysten henkilökunnan määrä vaihtelee yhdestä 60 työntekijään. Vaikka järjestelmä on kevyt ja helppo toteuttaa, tulokset voivat olla painavia.

– Potentiaalia ja halukkuutta ympäristöasioiden hallinnan parantamiseen löytyy paljon. Pienempien yritysten resurssit ovat aika rajalliset, joten neuvonnan täytyy lähteä hyvin konkreettiselta tasolta, kertoo Ekokompassi-hankkeen projektikoordinaattori Mira Jarkko Helsingin kaupungin ympäristökeskuksesta.

Ympäristö ja talous käsi kädessä


Vaikka ympäristöasioiden mallikkuus mielletään markkinointivaltiksi, se tuo usein myös rahallista säästöä. Ekokompassin avulla pyritään löytämään yrityksen olennaisimmat ympäristövaikutukset sekä mahdollisuudet vaikuttaa niihin. Paino- ja tulostustalo Kopio Niinille tuli myönteisenä yllätyksenä, miten ympäristöasiat ja taloudellisuus voivat todella kulkea käsi kädessä

– Vähentämällä energiankulutustamme voimme saada aikaan merkittäviä taloudellisia säästöjä, kertoo tuotantojohtaja Ismo Pajarinen.

– Ekokompassin tarjoaman seurantajärjestelmän avulla pystymme nyt ihan toisella tavalla seuraamaan energiankulutustamme, autojen bensan kulutusta ja jätteiden määrää. Se on todella arvokas asia meille, jatkaa Pajarinen, joka toimii myös paino- ja tulostustalo Kopio Niinin ympäristövastaavana.

Tutkimusten mukaan energiankäytön seuranta yleensä auttaa vähentämään kulutusta heti noin 5 prosenttia ja korjaavien toimenpiteiden myötä kulutus voi vähentyä jopa 20 prosenttia.

– Olen alkanut sammuttaa valot aina työhuoneesta poistuessani. Henkilöstö onkin alkanut ihmetellä, kun huoneeni on niin usein pimeänä”, toteaa Ismo Pajarinen.

Energiankulutuksen vähentäminen 20 prosentilla on yrityksen ympäristöohjelman suurin tavoite seuraavan kolmen vuoden aikana. Pelkillä valojen sammuttamisella siihen ei päästä mutta laitekannan uusiminen entistä energiatehokkaammilla ratkaisuilla onkin jo toinen juttu.

Henkilökunnan kouluttaminen ympäristöasioihin on Ekokompassin yksi kriteereistä. Ekokompassin järjestämän koulutuksen jälkeen yrityksen ympäristövastaavat kouluttavat henkilöstöä Ekokompassin jakaman aineistopaketin avulla.

– Työntekijöillä on erilainen kiinnostuksen aste näihin asioihin. Asenteiden muokkaus ei käy käden käänteessä vaan esimiesten tehtävänä on huolehtia siitä, että myös henkilökunta sitoutuu noudattamaan yrityksen asettamia ympäristötavoitteita, Ismo Pajarinen kertoo.

Ekokompassin rakentaminen on jättänyt lähtemättömän jäljen myös itse ympäristövastaavaan.

– En ole koskaan ollut mitenkään ympäristöaktiivinen ihminen, pikemminkin päinvastoin. Nyt minustakin on kuoriutunut hiilijalanjälkeään miettivä kansalainen ja työntekijä. Itsekin hämmästyin, miten ajatukset voivat muuttua.

Tukea pk-yritysten vapaaehtoiseen ympäristötyöhön

Ekokompassi on kolmivuotinen (2008–2011) pääkaupunkiseudun kuntien yhteishanke. Se tarjoaa pk-yrityksille räätälöityä maksutonta ympäristöneuvontaa ja tukea kevennetyn ympäristöjärjestelmän rakentamiseen. Mukana on 25 lähinnä matkailu- ja painoalan pilottiyritystä.

Hankkeessa perehdytetään myös seudullisia yritysneuvojia palvelemaan yrityksiä ympäristöasioissa. Ekokompassin verkkosivuilta (www.ekokompassi.fi) löytyy runsaasti työkaluja ja vinkkejä pk-yritysten ympäristöasioiden hallintaan.

Ekokompassi-hanketta koordinoi Helsingin kaupungin ympäristökeskus. Keskeiset yhteistyökumppanit löytyvät sivulta: www.ekokompassi.fi. Ekokompassi saa tukea Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY).

Lisätietoja:

* Helsingin kaupungin ympäristökeskus:

* Projektikoordinaattori Mira Jarkko, puh. (09) 310 64317, mira.jarkko@hel.fi

* Projektiasiantuntija Sari Koskinen, puh. (09) 310 32043, sari.koskinen@hel.fi

* Ympäristötutkimuspäällikkö Päivi Kippo-Edlund, puh. 050 345 4154

Share: