Kirkniemen ympäristötyö tuottaa tulosta

11.11.2010 16:25Uutiset » Toimiala

Sappi_Kirkniemi

Paperinvalmistaja Sappin Kirkniemen paperitehdas julkaisee järjestyksessään toisen täydellisen EU:n EMAS-asetuksen mukaisen ympäristöselontekonsa, jossa on keskeiset tiedot tehtaan ympäristövelvoitteista, -vaikutuksista ja ympäristönsuojelun tason kehittymisestä. Lisäksi selonteko kuvaa tehtaan tavoitteellista ja suunnitelmallista ympäristöjohtamista sekä käytännön toimintatapoja. Raportissa käsitelty laitoskokonaisuus muodostuu paperitehtaasta ja tehdasalueella sijaitsevasta voimalaitoksesta, jotka toimivat kiinteästi yhdessä.

– Näkemyksemme mukaan kestävä kehitys ja ympäristön huomioon ottaminen eivät ole ristiriidassa tehokkaan tuotannollisen toiminnan kanssa – päinvastoin. Kun tuotanto on huippukunnossa, pystytään ympäristöasiatkin hoitamaan esimerkillisellä tavalla ja jatkuvasti parantaen. Tuloksiin on päästy ammattitaidolla ja parasta käyttökelpoista tekniikkaa hyödyntäen sekä jatkuvasti toimintatapoja kehittäen, sanoo tehtaanjohtaja Martti Savelainen.

– Galerie-papereita ostavat asiakkaamme saavat raportista hyödyllistä tietoa oman päätöksentekonsa ja viestintänsä tueksi sekä vakuuden siitä, että ympäristöasioita hoidetaan meillä johdonmukaisesti ja jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti. Uskon myös, että lähiympäristön asukkaat ja kunnat arvostavat avointa tietoa tehtaamme ympäristöasioista.

Lohjanjärvi asettaa haasteita

Kirkniemen tehtaan puhdistetut jätevedet johdetaan Lohjanjärveen, mikä on merkittävä virkistys- ja kalastusalue eteläisessä Suomessa. Järven vuoksi Kirkniemen tehtaan päästöluparajat on määritelty suomalaisittainkin erittäin tiukoiksi. Tehdas on toiminut näiden lupaehtojen mukaisesti ja pystynyt jopa selkeästi alittamaan luparajat. Orgaanista happea kuluttavaa ainesta ja ravinnekuormitusta on vähennetty merkittävästi viimeisen viiden vuoden jaksolla. EU:ssa on laadittu massa- ja paperiteollisuuden päästöille hyvän suorituskyvyn vertailutasot (BAT, paras käyttökelpoinen tekniikka). Kirkniemen tehtaan jätevesipäästöt ovat olleet jo vuosia vähäisempiä kuin BAT-vertailutason alarajat edellyttäisivät.

– Minulle tämä oli seitsemäs EMAS-ympäristöselonteko 16 vuoden ympäristöpäällikköurani aikana. Ensimmäisen laadin 10 vuotta sitten Kankaan paperitehtaalla Jyväskylässä, myös silloin yhdessä Martti Savelaisen kanssa. Tämä selonteon tietojen kokoaminen oli erinomainen perehdytys uuteen työhöni Kirkniemen tehtaan ympäristöpäällikkönä. Kirjoitustyön aikana minulle vahvistui, että saan tehdä ympäristötyötä tehtaalla, joka on maailman parhaimmistoa, kertoo ympäristöpäällikkö Ulla-Maija Kovanen.

Mikä on EMAS?

EMAS (the Eco-Management and Audit Scheme) on vapaaehtoinen ympäristöjärjestelmä. Se on organisaation ympäristöjohtamisen väline, jonka avulla ympäristöasiat otetaan järjestelmällisesti huomioon kaikessa toiminnassa. EMAS-selonteon tiedot ovat aina puolueettoman ympäristötodentajan vahvistamia. Sappi Kirkniemen selonteon on todentanut Inspecta Sertifiointi Oy, joka on tarkastuksensa perusteella todennut, että tehtaan ympäristöjärjestelmä ja EMAS-ympäristöselonteko täyttävät niille asetetut vaatimukset.

Kirkniemen EMAS-ympäristöselonteko on julkaistu suomeksi ja englanniksi.

www.sappi.com

Share: