Keuruskopiolle koneen lisäksi liiketoiminnan kehityskonsepti

30.5.2012 11:00Uutiset » Toimiala

Keuruulainen digitaalisen painamisen painotalo Keuruskopio on hannkinut Xeroxin iGen4-painokoneen. Laitehankinnan lisäksi yhteistyösopimukseen kuuluu liiketoiminnan muutoskonsultaatio ja kehittäminen yhdessä Flow Consultingin kanssa.

– Hankintapäätöksen tekeminen oli kohtuullisen vaivatonta, sillä olemme tehneet Xeroxin kanssa yhteistyötä jo parikymmentä vuotta. Nyt toteutettu investointi on yrityksemme historian merkittävin. Valintaan vaikutti se, että uskomme laitteen tuottavan meille aitoa lisäarvoa ja kilpailukykyä. IGen4 on digitaalisen painamisen lippulaiva ja sen painojälki tunnetaan alalla yleisesti hyvänä. Lisäksi se on kilpailukykyinen verrattuna perinteisiin painomenetelmiin, perustelee Keuruskopion yrittäjä Tapani Paasu.

Xeroxin mukaan iGen4-painokone tuottaa painotuotteisiin offset-laatua vastaavat kirkkaat ja eloisat värit. Edistyneet värinhallintatyökalut varmistavat tasalaatuiset ja tarkat värikuvat. Lisäksi laite lisää liiketoiminnan kannattavuutta tuottamalla muun muassa kohdennettuja suoria ja markkinointimateriaaleja sekä muita kuvatuotesovelluksia. Automaatio parantaa tuottavuutta ja mahdollistaa lähes neljän miljoonan kuukausituotannot ja nopeat toimitusajat.

– Xerox iGen4 -painokoneella voidaan ajaa suuria arkkikokoja ja vähentää tuotannon työvaiheita, kun prepress ja osa jälkikäsittelyn työvaiheista jää pois. Laitteella tuotetut korkean laadun ja volyymin sovellukset auttavat Keuruskopiota monipuolisten digitaalisten painotuotteiden tarjonnan kasvattamisessa, kertoo Xeroxin myyntipäällikkö Janne Tilli.

Pelkkä teknologia ei tuo menestystä

Laitehankinnan lisäksi yhteistyösopimukseen kuuluu liiketoiminnan muutoskonsultaatio ja kehittäminen yhdessä Flow Consultingin kanssa.

– Tavoitteena on uuden painotekniikan paras mahdollinen hyödyntäminen ja sen myötä myynnin, markkinoinnin ja palvelukokonaisuuden huomattava kehitystyö. Me autamme yrittäjiä hyödyntämään ja toteuttamaan uuden teknologian tuomat mahdollisuudet, kertoo Flow Consultingin toimitusjohtaja Timo Erämetsä.

Tavoitteena on tehostaa myyntiä ja markkinointia ja sitä kautta parantaa sekä kannattavuutta että kasvattaa liikevaihtoa.

Keuruskopio toimii samoissa tiloissa alan suurimman toimijan, Otavan kirjapainon kanssa. Sijainti tuo molemmille merkittäviä hyötyjä.

– Insinöörinä uskon uuden tekniikan tuomaan tuottavuuden kasvuun ja sen myötä parempaan asiakaspalveluun toimitusvarmuuden, laadun ja kustannustehokkuuden kautta, kertoo Otavan kirjanpainon toimitusjohtaja Matti Uuttu.

Katso yrityksen Xerox estradisivu
Share: