Keskisuomalaisella hyvät kasvunäkymät

22.8.2019 20:40Uutiset » Toimiala
Keskisuomalaisen yksikkö Esa Digital on toteuttanut digitaalista ulkomainontaa mm. Nesteen liikenneasemilla. Kuva: Esa Digital.

Keskisuomalainen-konserni on antanut suomalaiselle mediayhtiölle viime aikoina harvinaisen positiivisen tulosvaroituksen. Sen mukaan yritysostojen myötä konsernin vuoden 2019 liikevaihto ja operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto paranevat selvästi vuoteen 2018 verrattuna. Koko vuoden tulos on nousemassa aiemmin ennakoitua paremmaksi.

Konserni on tehnyt merkittäviä yritysostoja, jotka tuovat lisää kasvua. Tammi-kesäkuun tuloskatsauksen mukaan konsernin liikevaihto ja operatiivinen tulos kasvoivat vahvasti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Liikevaihdon kasvu oli seurausta yritysostoista sekä kasvaneesta digitaalisesta liiketoiminnasta. Kaakon Viestinnän sekä Suomen Suoramainonnan hankinnat kasvattivat liikevaihtoa, mutta myös konsernin digitaalinen liiketoiminta kehittyi suotuisasti. Erityisesti digitaalinen ulkomainonta on kasvanut merkittävästi.

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 35,6 % edellisestä vuodesta ja oli 112,5 Me. Liikevaihtoa kasvattivat ostetut liiketoiminnot yhteensä 26,8 Me.

Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi sanoo yrityksen jatkavan tuotteidensa uudistamista ja toiminnan tehostamista. Erityinen painopistealue ovat uudet digitaaliset tuotteet, kuten digitaaliset näyttöpinnat joukkoliikennevälineissä.

Share: