Joukkoviestinnän markkinat supistuivat

26.11.2014 09:21Uutiset » Toimiala

Joukkoviestintämarkkinoiden arvo vuonna 2013 oli yhteensä noin 4,1 miljardia euroa. Se oli lähes 150 miljoonaa euroa ja yli kolme prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kustannustoiminnassa ja tallenneviestinnässä laskua oli 6 prosenttia Tilastokeskuksen joukkoviestintätilaston mukaan.

Kustannustoiminnan osuus joukkoviestintämarkkinoista on laskenut vuosituhannen vaihteesta lähes 15 prosenttiyksiköllä, mutta oli edelleen 60 %. Kustannustoimintaan on tilastossa laskettu painetut lehdet, kirjat ja suoramainonta. Tähän sisältyy myös sanomalehtien ja kirjojen digitaalinen myynti.

Sähköinen viestintä kasvoi kaksi prosenttia ja sen osuus markkinoista nousi 33 prosenttiin. Tähän sisältyvät televisio, radio ja verkkomainonta.

Televisiota ja verkkomediamainontaa lukuun ottamatta vuosimuutokset olivat miinusmerkkisiä kaikilla joukkoviestinnän lohkoilla. Suurimmat pudotukset olivat päivälehdissä (-9 %) ja videotallenteissa (-11 %). Aikakauslehdillä ilmoitustuottojen osuus on 2000-luvulla pudonnut 33 prosentista 20 prosenttiin. Päivälehdillä osuus on pudonnut 58 prosentista 47 prosenttiin. TNS Gallupin tietojen mukaan sanoma- ja aikakauslehtimainonta väheni noin 15 prosentilla vuonna 2013.

Kuva: Stora Enso.

Share: