Ilkka ja Pohjalainen yhteistyöhön Alma Aluemedian kanssa

30.8.2012 12:13Uutiset » Toimiala

Ilkka_yhtyma

Alma Median alue- ja paikallislehtiyksikkö Alma Aluemedia sekä Ilkka-Yhtymään kuuluvat sanomalehdet Ilkka ja Pohjalainen ryhtyvät laajamittaiseen toiminnalliseen sisältö- ja kehitysyhteistyöhön. Alma Media Kustannus Oy ja I-Mediat Oy allekirjoittivat aiesopimuksen yhteistyön käynnistämisestä tänään 30.8.2012.

Yhteistyön tavoitteena on parantaa lehtien toimituksellista laatua, lisätä toiminnan tehokkuutta, vauhdittaa kehitystoimenpiteiden toteuttamista ja kehittää lehtien toimituksellista vastavuoroisuutta. Yhteistyön on tarkoitus käynnistyä asteittain. Koko laajuudessaan se on voimassa vuoden 2014 alusta alkaen. Yhteistyösopimukseen ei sisälly Ilkka-Yhtymä Oyj:n ja Alma Media Oyj:n omistussuhteisiin liittyviä asioita.

Yhteistyö kattaa jatkossa valtakunnallista journalismia tuottavan Helsingin toimituksen, viikonvaihdesivut ja -liitteet, radio- ja tv-journalismin, hyötyjournalismin, ulkomaan uutiset sekä kulttuuri-, urheilu- ja verkkojournalismin. Lisäksi sopimukseen sisältyy laaja koulutus- ja kehitysyhteistyö, joka kattaa journalismin lisäksi sekä painettujen lehtien että verkkopalveluiden tuotekehityksen.

– Tämänkaltainen yhteistyö on tärkeä strateginen linjaus, joka tukee osaltaan mukana olevien maakuntalehtien menestymistä median murroksessa, toteaa Aamulehden vastaava päätoimittaja ja Alma Aluemedian johtoryhmän jäsen Jouko Jokinen.

Share: