HP terävöittää tutkimusyksikkönsä toimintaa

11.3.2008 14:53Uutiset » Toimiala

HP on kertonut tutkimusyksikkönsä HP Labsin uusista toimintasuunnitelmista. Jatkossa HP Labs keskittyy viiteen tutkimusalueeseen, jotka ovat yhtiön näkemyksen mukaan asiakkaille teknologisesti haasteellisimpia alueita seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Jatkossa yhtiössä keskitytään tiedon määrän räjähdysmäiseen kasvuun, dynaamisiin pilvipalveluihin, sisällön muuntamiseen, älykkääseen infrastruktuuriin ja kestävään kehitykseen.

Muutoksilla pyritään myös vauhdittamaan tutkimusinnovaatioiden jalkauttamista tuotteisiin ja palveluihin. HP Labsin uusilla toimintatavoilla pyritään huomioimaan entistä suurempia kokonaisuuksia. Aikaisemmin tutkimus- ja kehitysorganisaatiolle oli yleistä, että se pyöritti yhtäaikaisesti noin 150 pienempää projektia. Nyt tätä määrää pyritään vähentämään 20 – 30 projektiin, jotka ovat kooltaan isompia kuin aikaisemmin. Uudessa mallissa on tarkoitus hyödyntää entistä enemmän myös yhtiön sidosryhmiä, kuten yliopistoja, kumppaneita, asiakkaita ja sijoittajia.

HP ilmoitti perustavansa oman johtoryhmän arvioimaan tutkijoiden kehittämiä uusia teknologioita. Lisäksi kyseinen johtoryhmä pyrkii tunnistamaan kaikkein lupaavimmat tutkimusalueet ja vastaa myös teknologioiden kaupallistamisesta. Käytännössä tutkimusprojektin aloittamisen yhteydessä johtoryhmä tekee sille automaattisesti liiketoimintasuunnitelman, jolla pyritään vauhdittamaan teknologian saamista markkinoille. Johtoryhmä koostuu HP:n teknologia-asiantuntijoista sekä liiketoimintajohdon edustajista.

– HP on rakentanut jo pitkään innovaatioita, jotka muuttavat ihmisten tapoja käyttää teknologioita, kertoo HP:n pääjohtaja Mark Hurd (kuvassa) ja kiteyttää uusien toimintamallien hyödyt:
– Tänä päivänä otamme askeleen, joka vahvistaa HP Labs -organisaatiota. Se auttaa myös varmistamaan sen, että HP:n tutkimustyö vastaa asiakkaiden tarpeita ja luo uusia kasvumahdollisuuksia.

HP keskittyy strategiansa mukaisesti viiteen eri alueeseen:

• Tiedon räjähdysmäinen kasvu. Tämä alue sisältää tiedon hankinnan, analysoinnin ja toimittamisen yksittäisille ihmisille sekä yrityksille, jotta he voivat toimia oikean tiedon varassa.

• Dynaamiset pilvipalvelut. Tutkimusalueessa kehitetään web-alustoja ja pilvipalveluja, jotka ovat dynaamisesti personoituja yksittäisen käyttäjän sijainnin, mieltymyksien, kalenterin ja yhteisöjen perusteella.

• Sisällön muuntaminen. Tämä alue keskittyy sisällön jouhevaan siirtoon analogisesta tekniikasta digitaaliseen. Alue koskettaa niin digitaalista sisältöä kuin fyysisiä tuotteita.

• Älykäs infrastruktuuri. Tutkijat pyrkivät kehittämään älykkäämpiä ja tietoturvallisempia laitteita ja verkkoja sekä skaalautuvia arkkitehtuureja. Niiden tarkoituksena on yhdistää sekä yksittäisiä käyttäjiä että yrityksiä dynaamisiin sisältöihin ja palveluihin.

• Kestävä kehitys. HP pyrkii luomaan teknologioita, IT-infrastruktuureja ja liiketoimintamalleja, jotka vähentävät tietotekniikan hiilidioksidipäästöjä sekä ympäristöjalanjälkeä kustannustehokkaasti.

HP ilmoitti avaavansa myös uuden HP IdeaLabin, joka on web-pohjainen palvelu. Se tarjoaa mahdollisuuden kuluttajille ja kehittäjille tutustua esiasteella oleviin innovaatioihin. Näin pyritään saamaan palautetta suuremmalta sidosryhmältä ja hyödyntämään tätä tietoa tutkimus- ja kehitystyössä. Uuteen palveluun voi tutustua osoitteessa www.hp.com/idealab. Tällä hetkellä sivusto sisältää kuusi projektia.

HP Labs on perustanut lisäksi avoimen innovaatiotoimiston, joka pyrkii syventämään yhteistyötä HP Labsin strategisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tällaisia organisaatioita ovat esimerkiksi valtiot, muut kaupalliset yritykset ja yliopistot. Osana hanketta HP on aloittanut Entrepreneur in Residence -ohjelman, jonka myötä pääomasijoittajat ja heidän portfolioyrityksensä pääsevät tutustumaan HP Labsin tutkimustyöhön. HP saa puolestaan tätä kautta lisää tietoa yhdentyvien markkinoiden trendeistä ja uusista liiketoimintamahdollisuuksista. Lisäksi HP aloittaa Technology Transfer Office -hankkeen, joka pyrkii vauhdittamaan tutkimustyön tuloksien siirtämistä palveluihin ja tuotteisiin. Organisaatio keskittyy kolmeen pääalueeseen, joita ovat yhteinen tuotekehitys HP:n liiketoimintaryhmien kanssa, aineettomien oikeuksien lisenssisopimusten hallinta kolmansien osapuolien kanssa sekä yhteydenpito sijoittajayhteisöön.

HP Labsin päätoimipiste sijaitsee Palo Altossa, jonka lisäksi tutkimusorganisaatio toimii Intian Bangaloressa, Kiinan Beijingissä, Ison-Britannian Bristolissa, Israelin Haifassa, Venäjän Pietarissa sekä Japanin Tokiossa. Vuoden 2007 elokuusta tutkimusyksikköä on johtanut Prith Banerjee, joka otti vastuun HP Labsista edellisen johtajan Dick Lampmanin jäätyä eläkkeelle.
Lisätietoja www.hpl.hp.com/.

Share: