Helsinki Business College alkaa valmentaa luoville aloille yrittäjiä

21.11.2012 01:13Uutiset » Toimiala

Helsinki Business College Oy käynnistää tammikuussa 2013 pilottihankkeena uudentyyppisen CREO – Yrittäjyys luovilla aloilla -koulutusohjelman, jonka tavoitteena on kannustaa ja aktivoida siinä opiskelevia luovien alojen yrittäjyyteen. Hankkeen vahvana taustavaikuttajana toimii Helsingin seudun kauppakamari.

Vuoden mittainen CREO-koulutusohjelma soveltuu eri-ikäisille aikuisille, jotka ovat kiinnostuneita yrittäjyydestä ja haluavat erikoistua luovan alan tuotteisiin tai palveluihin. Kohderyhmään kuuluvat lisäksi toisen asteen opintonsa päättäneet nuoret, joille koulutusohjelma tarjoaa hyvän ponnahduslaudan alalle tai vaikkapa jatkaa myöhemmin luovan alan amk-opintoja.

Koulutuksen suunnittelijat nimeävät luoviksi aloiksi erimerkiksi animaatiotuotannon, elokuva-, tv- ja radiotuotannon, pelituotannon, kuvataide- ja käsityöalan, liikunta- ja elämyspalvelut, muotoilun, musiikin, teatterin, taide- ja antiikkikaupan, gastronomian sekä mainonta- ja viestintäalan. Näiden alojen yrittäjyydellä voidaan lisätä Suomen kilpailukykyä tulevaisuudessa.

Luovan alan yrittäjyys innostaa nuoria

Viidestä moduulista ja päättötyöstä koostuvan koulutusohjelman sisällön on tuottanut emeritusprofessori, KTT Matti Koiranen. Hänet tunnetaan kokeneena yrittäjyyden ja omistajuuden tutkijana ja opettajana. Koirasen mukaan luovista aloista on mahdollista kehittää elinkeinoelämän uusi vipuvarsi. Luovien alojen yrittäjyys kiinnostaa ilahduttavasti nuoria, sekä yksilöinä että tiimeinä. CREO-koulutusohjelma tarjoaa Koirasen mukaan yhden konkreettisen keinon, jolla vähennetään erityisryhmien syrjäytymistä. Alan näkymät ovat professorin mielestä lupaavat, mikä ilmenee esimerkiksi peliteollisuuden liikevaihdon ja työllisyyden kasvuna. Suomen pelialan liikevaihto oli viime vuonna 165 miljoonaa euroa.

– Luovien toimialojen jalostamisesta ja niiden mahdollisuuksista on Suomessa hyödynnetty vasta murto-osa. Esimerkiksi Euroopassa alan luovien alojen kasvu on viime vuosina ollut noin kymmenen prosenttia voimakkaampaa kuin muilla elinkeinon aloilla, Matti Koiranen korostaa.

– Samaan aikaan, kun kokonaistyöllisyys laski EU:ssa vuosina 2000 − 2010, luovien alojen työvoima kasvoi merkittävästi. Trendi on nähtävissä myös muualla maailmassa.

Valmentajina nimekkäitä alan vaikuttajia

CREO:n luonne on pilottihanketta Helsinki Business Collegessa vetävän Koirasen mukaan ”prakateeminen”, eli yhtä aikaa käytännönläheinen ja teoreettiselta perustaltaan monipuolinen ja luja. Opettajiksi ja roolimalleiksi CREO:n toteutukseen on kutsuttu konsepteiltaan erilaisia, innostavia luovan alan yrittäjiä sekä uusyrityskeskusten ja rahoittajien edustajia.

Nimekkäitä viihdealan, mainonnan ja gastronomian vaikuttajia on jo lupautunut kertomaan opiskelijoille menestymisen resepteistään. CREO-ohjelman vierailevia valmentajia ovat muiden muassa viihdealan yrittäjä Ilkka ”Danny” Lipsanen, mainostoimisto Hasan&Partnersin osakas Timo Everi, Michelin-ravintoloitsija Pekka Terävä, mobiilisovelluksia tuottavan Qvik Oy:n design-johtaja Elias Pietilä sekä Hämeenlinnan kaupunginteatterin johtaja Heikki Paavilainen.

CREO – Yrittäjyys luovilla aloilla -ohjelman verkkosivut: http://www.businesscollege.fi/creo.html

Share: