GT- ja KTT-liitot ovat yhdistymässä

29.9.2011 10:54Uutiset » Toimiala

GT_KTT

Aika ajoin vireille nostettu ajatus graafisen alan työnantajaliittojen yhdistymisestä on toteutumassa, kun Kirjapainoteollisuuden Työnantajaliitto ry:n (KTT) syyskokouksen osallistujat asettuivat yksimielisesti kannattamaan liittohallituksen esitystä jäsenyritysten siirtymisestä Graafinen Teollisuus ry:hyn.

KTT on ajanut pk-yritysten etua vuodesta 1930. Liiton toimintaa on leimannut voimakas yhteisöllisyys, jota on ylläpidetty muun muassa oman Gutenberg-lehden avulla. Gutenbergia alettiin julkaista vuonna 1962. Graafinen Teollisuus (GT) on mielletty suurempien yritysten toimialajärjestöksi, jonka jäseninä on myös kustantajia ja sanomalehtitaloja. Etenkin 2000-luvulla ollaan etsitty keinoja toimia rinnakkain ja yhdistyminenkin on ollut esillä.

– Vuonna 2009 liittojen toiminnassa päästiin tunnustelujen aikaan, kun KTT muutti Viestintäjärjestöjen taloon, jossa GT:llä on myös toimitilat, kertoo toiminnanjohtaja Maija Piiparinen KTT:stä.

Graafisen alan rakennemuutos alkoi media-alan muutosten myötä ja kulminoitui vuonna 2008 alkaneeseen lamaan. Jäsenyritysten lukumäärä ja koko kummassakin liitossa ovat pienentyneet, mikä on merkittävästi vaikuttanut jäsenmaksukertymään vuosi toisensa jälkeen ja aiheuttanut korotustarpeen jäsenmaksuihin.

Enemmän vaikutusvaltaa

Suomen vanhin työehtosopimus, Kirjatyöntekijöiden tes, täytti taannoin 110 vuotta. Nopeasti yrityksiä heikentäneen rakennemuutoksen aikana pk-yritykset ovat kokeneet alan työehtosopimuksen jäykäksi, mikä osaltaan on herättänyt tarvetta päästä vaikuttamaan tes-neuvotteluihin, joihin kumpikaan alan työnantajajärjestöistä ei suoraan osallistu. GT on kuitenkin työmarkkinaosapuolen, Viestinnän Keskusliiton (VKL) jäsenliitto ja toimii asiantuntijana neuvotteluissa.

– Tavoitteena onkin saada neuvotteluissa pk-sektorin

näkökulma entistä selkeämmin esiin, painottaa Jani Johansson, KTT:n puheenjohtaja.

Liittojen yhdistyminen on myös jatkumo alan yleisestä tilanteesta, jossa tehokkuus on turvattava kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja palvelujen parantamiseksi.

– Olemme tyytyväisiä siitä, että liittojen pitkään käynnissä olleet neuvottelut päättyivät myönteiseen lopputulokseen. Edessä on kuitenkin mittava työmaa, kun lähdetään yhdistämään kahden erilaisen liiton toimintatapoja, kertoo Lasse Krogell, GT:n johtaja.

Kuvassa vasemmalta Lasse Krogell, Maija Piiparinen ja Jani Johansson.

Share: