Graafisen tuotannon ympäristösertifikaatti on valmis

30.1.2015 08:26Uutiset » Toimiala

Graafinen Teollisuus ry:n oma Graafisen tuotannon laatusertifikaatti on saanut rinnalleen uuden ympäristösertifikaatin. Graafisen tuotannon ympäristösertifikaattia on rakennettu samoilla periaatteilla kuin laatusertifikaattikin. Tavoitteena on ollut luoda myös pienille yrityksille soveltuva sertifiointi, joka on kevyt sekä edullinen suorittaa ja ylläpitää.

Molemmat sertifikaatit pohjautuvat ISO-standardeihin, joten ne voi kohtuullisella työllä laajentaa ISO-tasoisiksi sertifikaateiksi, mikäli yritys niin haluaa. Liiton omat sertifikaatit ovat hyvä työkalu dokumentoida ja kehittää yrityksen toimintaa. Ne avaavat pääsyn mukaan tarjouskilpailuun silloin kun vaaditaan dokumentoituja laatu- tai ympäristöjärjestelmiä.

Uuden ympäristösertifikaatin ovat pilottiyrityksinä jo suorittaneet Kirjapaino Arsmat Oy, Suomalainen Lehtipaino Oy ja Kirjapaino Ässä Oy.

Lisätietoja

Share: