FPC ja CTC yhdistymässä

13.8.2008 12:55Uutiset » Toimiala

Raisiossa sijaitsevien testipaino Future Printing Center Oy:n (FPC) ja koepäällystyslaitos Coating Technology Center (CTC) osakkaat ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen toimintojen yhdistämisestä ja siihen liittyvistä omistusjärjestelyistä.

Aiesopimuksen mukaan CTC:n liiketoiminta siirtyy FPC:n hallintaan. Myöhemmin liiketoiminnat sulautetaan uuteen yhtiöön, jonka osakkaita olisivat laitosten nykyiset omistajat. CTC:n työntekijät siirtyisivät FPC osakeyhtiöön niin sanottuina vanhoina työntekijöinä. Yhdistyminen suunnitellaan toteutettavaksi aiesopimuksen mukaan lokakuun alkuun mennessä.

Uusi kokonaisuus muodostaa tehokkaan ja maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen paperin ja graafisen alan tuotekehityksen palvelutalon. Tutkimuskonsepti kattaa paperinvalmistuksen vaiheet pohjapaperista päällystyksen ja kalanteroinnin kautta valmiiseen painotuotteeseen huomioiden kokonaisvaltaisen laadunvarmistuksen. Pilottilaitoksen asiakkaita ovat muun muassa paperinvalmistajat, painovärien valmistajat, pigmentti- ja kemikaalitoimittajat ympäri maailman. Yhtiön osakkaina ovat Ciba Finland Oy, Hansaprint Oy, Omya Oy, Metso Paper Oy ja Nordkalk Oyj Abp.

– Pilot-laitosten toimintojen yhdistäminen saman yhtiön, FPC Oy:n, alle on vahva signaali pilot-palvelujen pitkäjänteisen kehittämisen puolesta. Uuden kokonaisuuden pääperiaatteena on toiminnan jatkuva kehittäminen asiakkaiden tarpeiden mukaan. Tämän takaavat ammattitaitoinen henkilöstö ja alan uusinta teknologiaa edustava laitekanta. Palvelemme kaikkia paperi-, kartonki- ja graafisen alan toimijoita. Tutkimusalueitamme ovat muun muassa pohjapaperi, päällystyskonseptit ja pakkauspainaminen. Henkilökuntaa laitoksissa on 27, kertoo Päivi Miettinen, FPC Oy:n toimitusjohtaja.

Paperin ja kartongin pintakäsittelyyn erikoistunut koepäällystyslaitos CTC (kuvassa toimitilat) on toiminut vuodesta 1990. Future Printing Center Oy testipainolaitos on toiminut vuodesta 2004 alkaen. Laitokset toimivat samassa kiinteistössä Raisiossa.

Share: