Euroopan paperimarkkinoilla edelleen alamäkeä

26.4.2013 10:02Uutiset » Toimiala

Euroopan paperimarkkinat ovat edelleen heikossa tilassa UPM:n ja StoraEnson osavuosikatsausten mukaan. UPM:n ensimmäisen neljänneksen katsauksessa todetaan, että paperimarkkinoiden kehitys oli odotetusti haastavaa. UPM:n Euroopan paperiliiketoiminnan kannattavuuteen vaikutti kolme tekijää vuoden 2012 jälkimmäiseen puoliskoon verrattuna: alemmat sanoma- ja aikakauslehtipaperien hinnat, epäsuotuisa valuuttakurssikehitys ja alemmat toimitusmäärät.

UPM ei odota tilanteen muuttuvan nopeasti, sillä Euroopan talouskasvun ennustetaan säilyvän hyvin alhaisena vuoden 2013 alkupuolella. Tämä vaikuttaa negatiivisesti erityisesti Euroopan graafisten paperien markkinoihin. Sen sijaan sellu, energia ja tarrat tekivät tulosta alkuvuonna ja niiden näkymät ovat hyvät.

StoraEnso raportoi paperin tuotannon laskeneen alkuvuonna erityisesti päällystetyssä paperissa ja sanomalehtipaperissa. Euroopan paperikysyntä pysyi yhtiön mukaan laimeana. Yhtiö jatkaa saneerausohjelmaansa toimialalla.

Share: