Edita teki tyydyttävän operatiivisen tuloksen vaikeassa markkinatilanteessa

19.2.2013 11:21Uutiset » Toimiala

Edita-konsernin liikevaihto kasvoi 7,4 miljoonaa euroa ja operatiivinen tulos oli 2,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2012 tehtyjen toimenpiteiden ansiosta Edita pystyy kehittämään liiketoimintaansa tehokkaasti ja tarjoamaan asiakkailleen entistä monipuolisemmin viestinnän palveluita ja tuotteita.

Edita-konsernin liikevaihto oli 113,2 miljoonaa euroa (105,8 milj. euroa). Liikevaihto Suomessa oli 52,0 miljoonaa (49,2 milj.) ja vienti EU-maiden ulkopuolelle 2,6 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa). Suomen yhtiöiden liikevaihto oli 48 % ja Ruotsin yhtiöiden 52 % konsernin liikevaihdosta.

Edita-konsernissa on neljä liiketoiminta-aluetta: Marketing Services, Editorial Communication, Publishing ja Print & Distribution. Print & Distribution -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 52,8 miljoonaa euroa. Se laski edellisvuodesta 6,5 miljoonaa euroa, mikä johtui painomarkkinoiden pienenemisestä ja kovan hintakilpailun jatkumisesta. Print & Distribution -liiketoiminta-alueen liiketappio oli –1,4 miljoonaa euroa, mikä on 2,9 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Suomessa tulos ilman kertaluonteisia eriä oli voitollinen ja edellisvuotta parempi. Ruotsin toimintojen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli tappiollinen.

Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 705 henkilöä kokoaikaisiksi muutettuina. Print & Distribution -liiketoiminta-alueella keskimääräinen henkilöstön määrä väheni 66 henkilöllä.

Viestinnän painopisteen siirtyminen digitaalisiin kanaviin jatkuu. Konsernin haasteena on tulevaisuudessakin kehittää toimintojaan vastaamaan kysynnän muutosta. Voimakkaimmin muutos vaikuttaa Print & Distribution -liiketoiminta-alueella, jolla toimintaa sopeutettiin myös vuonna 2012.

Vuonna 2008 aloitettua pohjoismaista ympäristöohjelmaa, Green Editaa, kehitettiin kaikilla ohjelman keskeisillä osa-alueilla. Editan painolaitosten energiatehokkuus parani vuonna 2012 yli 10 %, mikä johtui Helsingin ja Västeråsin painolaitosten kiinteistöteknisestä kehittämisestä. Energiatehokkuuden parantumista kuvaa konsernin hiilijalanjälki, joka oli vuoden 2012 lopussa yli 30 % pienempi kuin vuonna 2008. Edita ylläpitää Internetissä Ekojulkaisu-sivustoja (ekojulkaisu.fi ja miljoanpassadtrycksak.se), joilla opastetaan ympäristönäkökohtien huomioon ottamista painetun julkaisun suunnittelun ja tuotannon eri vaiheissa.

Share: