Björn Wahlroos UPM:n hallituksen puheenjohtajaksi

27.3.2008 16:33Uutiset » Toimiala

UPM-Kymmene Oyj:n hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut hallituksen puheenjohtajaksi Björn Wahlroosin ja varapuheenjohtajiksi Berndt Brunowin sekä Georg Holzheyn.

Lisäksi hallitus on valinnut keskuudestaan tarkastuskomitean (Audit Committee) puheenjohtajana Michael C. Bottenheim ja jäseninä Wendy E. Lane ja Veli-Matti Reinikkala; henkilöstökomitean (Human Resources Committee) puheenjohtajana Berndt Brunow ja jäseninä Georg Holzhey ja Ursula Ranin sekä nimitys- ja hallinnointikomitean (Nomination and Corporate Governance Committee) puheenjohtajana Björn Wahlroos ja jäseninä Matti Alahuhta ja Karl Grotenfelt.

Lisätietoja www.upm-kymmene.com

Share: