Auraprint panostaa vastuulliseen tuotantoon

10.11.2020 10:37Uutiset » Pakkaukset
Auraprintin Ravenwood Linerless vyöte-etiketeissä ei ole taustapaperia, ja jätteen määrä minimoituu. Kuva: Auraprint/Maria Grönroos Studio Liikkuva.

Suomen suurimpiin etikettien painajiin kuuluva Auraprint panostaa voimakkaasti investointeihin, joiden avulla voidaan tehostaa toimintaa ja laatua sekä pienentää ympäristökuormaa. Yrityksen hiilidioksidipäästöt ovat alentuneet suhteessa liikevaihtoon ja alentuvat edelleen tänä vuonna.

Auraprint on panostanut vastuullisuuteen monella eri tavoin, kertoo blogikirjoituksessa myyntipäällikkö Katriina Hieta. Uusi painotekniikka ja uudet jälkikäsittelylaitteet ovat auttaneet pienentämään materiaalihukkaa sekä lyhentävät kuntoonlaittoihin ja ajoihin käytettävää aikaa vähentäen samalla sähkön käyttöä. Investointi moderniin värikeittiöön on minimoinut jätevärien määrän. Uusi laatanvalmistuslaitteisto tehostaa laattojen tekoa ja vähentää laattamateriaalihukkaa.

Yrityksen hiilidioksidipäästöt ovat liikevaihtoon suhteutettuna alentuneet vuodesta 2015 vuoden 2019 loppuun mennessä noin 13,8 %. Liikevaihto on samana aikana kasvanut noin 39 %. Tavoitteena on alentaa hiilidioksidipäästöjä edelleen. Vuoden 2020 toukokuussa tehdasrakennuksen katolle asennettu 944 aurinkopaneelin aurinkovoimala on iso panostus uusiutuvaan energiaan. Aurinkoenergian käytöllä on mahdollista alentaa hiilidioksidipäästöjä jopa 35 tonnia vuodessa.

Vastuullisia materiaaleja etiketteihin

Hiedan mukaan Auraprint pyrkii myös lisäämään ympäristön kannalta vastuullisempien materiaalien käyttöä painotuotteissa ottamalla uusia materiaaleja valikoimaan ja tarjoamalla niitä vaihtoehtona asiakkaille. Tällaisia materiaaleja ovat mm. UPM Raflatacin SmartChoice –valikoiman uudet mäntyöljypohjaiset Forest PE ja PP –materiaalit sekä kierrätetystä muovijätteestä valmistetut PE PCR ja PP PCR –materiaalit.

Auraprintin valmistamat Ravenwood Linerless –vyöte-etiketit ovat myös hyvä esimerkki tuotekehityksestä, joka tarjoaa mahdollisuuden pienentää ympäristökuormaa: vyöte-etiketeissä ei ole taustapaperia, joten jätteen määrä minimoituu. Yritys tarjoaa lisäksi asiakkailleen helppoa tapaa tarrajätteen keräykseen ja kierrätykseen yhteistyökumppanien avulla.

Auraprint on sopinut uuden tuotteen, lämpösiirtonauhojen, maahantuonnista ja välityksestä Vellerino SDI:n kanssa. Vellerino valmistaa värinauhat Espanjassa, ja valmistus tapahtuu eurooppalaisten laatu- ja ympäristösäädösten mukaisesti. Vellerinon värinauhat eivät sisällä liuottimia, halogenoituja yhdisteitä tai BPA:ta.

Auraprint edustaa nyt Vellerinon lämpösiirtonauhoja. Kuva: Auraprint.
Share: