Antaliksen ja Mapin kauppa alustavasti hyväksytty

31.12.2007 12:18Uutiset » Toimiala

Euroopan komissio on tietyin ehdoin hyväksynyt ranskalaisen paperitukkurin Antaliksen suunnitelman ostaa alankomaalainen paperitukkuri Map, joka kuuluu suomalaiseen M-real-yhtiöön.

Komissio edellyttää kuitenkin, että osapuolet sitoutuvat myymään brittiläisen paperitukkurin Premier’n, joka on nykyisin Mapin tytäryhtiö. Kyseisen sitoumuksen huomioon ottaen komissio katsoo, ettei yrityskeskittymä estä olennaisesti tehokasta kilpailua Euroopan talousalueella tai sen merkittävällä osalla.

Komissio tarkasteli ehdotetun yrityskeskittymän kilpailuvaikutuksia kaikilla eurooppalaisilla markkinoilla, joilla sekä Antalis että Map nykyisin toimivat. Markkinatutkimus osoitti, että jos ehdotettu toimenpide toteutettaisiin sellaisena kuin siitä alun perin ilmoitettiin, se saattaisi vähentää huomattavasti kilpailua Ison-Britannian hienopaperin jakelumarkkinoilla, joista kahden merkittävän markkinatoimijan osuus on noin 75 prosenttia.

Tämän ongelman ratkaisemiseksi osapuolet sitoutuivat myymään Premier’n, yhden Mapin Isossa-Britanniassa toimivista tytäryhtiöistä. Se vastaa kooltaan Antaliksen Britannian-liiketoimintaa. Osapuolet sitoutuivat myös tarjoamaan Premier’n ostajalle Premier’n omien logististen valmiuksien lisäksi mahdollisuuden logistiikkapalvelusopimukseen Antaliksen Ison-Britannian logistiikkaosaston, gm2:n, kanssa.

Lisätietoja www.antalis.com.

Share: