Ammatti- ja järjestölehtiä arvostetaan

19.9.2014 08:37Uutiset » Toimiala

Adam

Aikakausmedian julkistama tutkimus osoittaa, että kahdeksan kymmenestä ammatti- tai järjestölehden lukijasta pitää lehteään luotettavana ja ajankohtaisena asiantuntijana. Lehti on paitsi tärkeä ammattitiedon lähde myös järjestöön kuuluvien yhdysside. Tutkimukseen vastanneista 5 500 lukijasta yli 90 prosenttia lukee lehden jokaisen numeron.

Ammatti- ja järjestölehtiä koskevassa Adam-tutkimuksessa oli mukana 26 erityyppistä lehteä, jotka kuuluvat Aikakausmediaan. Adam-tutkimus selvittää lehden lukemistapoja sekä artikkelien ja mainosten kiinnostavuutta. Tutkimus tehtiin internet-kyselynä pääosin keväällä 2014. Tutkimuksen toimeksiantajana oli Aikakausmedia, ja sen toteutti Innolink Research Oy.

Kyselyyn vastanneilla on kiinteä suhde lehteensä, sillä lähes 60 prosenttia on ollut oman liittonsa tai järjestönsä lehden lukija yli 5 vuotta. Ammatti- ja järjestölehti tulee 84 prosentille vastaajista kotiin kannettuna ja lehden lukemiseen käytetään runsaasti aikaa. Lähes puolet lukijoista kertoi käyttävänsä aikaa yli tunnin lehtensä lukemiseen. Keskimääräinen lukuaika on 45 minuuttia.

Adam-kyselyn mukaan vain 10 prosenttia lukijoista haluaisi vaihtaa painetun lehden sähköiseen. Lopuista 90 prosentista noin kolmannes arvostaa kuitenkin sähköisen sisällön tuomaa lisäarvoa painetun rinnalla.

Share: