Alma Median ja Ilkka-Yhtymän yhteistyösopimus viralliseksi

18.12.2012 13:22Uutiset » Toimiala

Alma Median alue- ja paikallislehtiyksikkö Alma Aluemedia sekä Ilkka-Yhtymään kuuluvat sanomalehdet Ilkka ja Pohjalainen ovat sopineet laajamittaisesta toiminnallista sisältö- ja kehitysyhteistyöstä. Elokuussa 2012 aietasolla tiedotetusta hankkeesta on nyt sovittu yhteistyösopimuksella. Yhteistyö käynnistyy asteittain vuoden 2013 alusta.

Osapuolet ovat käynnistäneet keskustelut yhteistyön laajentamiseksi koskemaan erikseen sovittavassa laajuudessa myös Keskipohjanmaan Kirjapaino Oyj:n, Kaleva Oy:n ja TS-Yhtymä Oy:n julkaisemia sanomalehtiä.

Yhteistyön tavoitteena on parantaa lehtien toimituksellista laatua, lisätä toiminnan tehokkuutta, vauhdittaa kehitystoimenpiteiden toteuttamista ja kehittää lehtien toimituksellista vastavuoroisuutta. Yhteistyö kattaa Helsingin toimituksen ja muun valtakunnallisen uutistoiminnan, viikonvaihdesivut ja -liitteet, erikoisliitteet, radio- ja tv-journalismin, hyötyjournalismin, ulkomaan uutiset sekä kulttuuri-, urheilu- ja verkkojournalismin. Lisäksi sopimukseen sisältyy laaja koulutus- ja kehitysyhteistyö, joka kattaa journalismin lisäksi sekä painettujen lehtien että verkkopalveluiden tuotekehityksen.

Share: