Aikakauslehti on ekologinen vaihtoehto

21.4.2009 15:26Uutiset » Toimiala

Viikoittain ilmestyvän aikakauslehden vuosikerran elinkaaren aikana syntyy hiilidioksidipäästöjä suunnilleen yhtä paljon kuin kuudenkymmenen kilometrin automatkasta. Aikakauslehtiä kerätään sekä kierrätetään lähipiirin luettavana.

Suomalaiset ovat ympäristötietoista kansaa. Paperilehdet ovat tiedostavan kuluttajan käsissä ekologinen vaihtoehto. Myös kustantajat ovat alkaneet kiinnittää huomiota lehtien vihreyteen. Aikakauslehden sisältö on samalla oivallinen kanava kertoa lukijalle arvokasta tietoa ekologisista asioista.

– Noin 48 kertaa vuodessa ilmestyvän ja kotiin tilatun aikakauslehden vuosikerran hiilijalanjäljeksi muodostuu noin 9 kiloa hiilidioksidiekvivalentteja. Arkielämässä, jos ajaa autolla sellaisen noin kuudenkymmenen kilometrin matkan, muodostuu samaa suuruusluokkaa oleva hiilidioksidipäästö, kertoo metsäteollisuuden tutkimusyrityksen KCL:n vanhempi konsultti Minna Nors.

Aikakauslehtien hiilijalanjälkeä voidaan supistaa muun muassa kierrättämällä, sillä lehdet tarjoavat kierrätysprosessiin hyvää ja tarpeellista primäärikuitua. Aikakauslehdet pohjaavat pääasiassa ekologiseen paperiraaka-aineeseen, joka puolestaan pohjaa uusiutuvaan ja kierrätettävään materiaaliin eli puun kuituun.

– Kestävän metsätalouden periaatteiden mukaan paperin raaka-aineen eli kuitupuun alkuperä tunnetaan, hyviä metsänhoitokäytäntöjä edistetään ja metsän monimuotoisuus turvataan. Ekologisessa tuotannossa puu tulee hyvin hoidetusta metsästä, mikä voidaan osoittaa esimerkiksi metsäsertifioinneilla.

Ekologisuudella merkitystä lukijoille

Aikakauslehdille on tyypillistä, että yhtä lehteä lukee useampi henkilö. Lehtien käyttövaihe eli lukeminen ei vaadi energiaa eikä siis kasvata hiilijalanjälkeä. Mitä useampi lukija lehdellä on, sitä kevyempi yhden lehden hiilijalanjälki on yhtä lukijaa kohden.

– Hyvin tuotettua ja sisältörikasta lehteä luetaan useampaan kertaan ja sitä myös kierrätetään lähipiirin luettavaksi. Kun lehdestä halutaan luopua, se kannattaa ilman muuta laittaa kierrätykseen, Nors sanoo.

Suomessa on tällä hetkellä noin 3 500 vähintään neljä kertaa vuodessa ilmestyvää aikakauslehteä. Määrä on ollut kasvussa, ja eri nimikkeitä on jo asukaslukuun suhteutettuna eniten koko maailmassa. Lukijoille tuotteiden ekologisuudella on iso merkitys, sillä noin 90 prosenttia suomalaisista pitää sitä tärkeänä ja haluaa vaikuttaa asiaan.

– Lehtien lukijoita ja ostajia kiinnostaa, onko aikakauslehti tehty kestävää kehitystä tukevalla tavalla, ja siitä voidaan kertoa heille selkeyttävillä merkinnöillä. Näitä ovat esimerkiksi EU-ekomerkki ja Joutsenmerkki.

Aikakauslehtien maailmanjärjestö on jo vuosien ajan tehnyt töitä ekologisen aikakauslehden ja vastuullisuuden puolesta. Tällä hetkellä päivitetään ympäristökäsikirjaa.

Suomessa on tehty yhteistyötä Aikakausmedian kanssa hankkeessa, jossa on kartoitettu aikakauslehden hiilijalanjälkeä tapaustarkasteluna.

– Kestävästi tuotettu aikakauslehti pitää sisällään muutakin kuin esimerkiksi puun alkuperäasiat. Siten koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset, kuten raaka-aineiden hankinta, tuotanto ja tuotannon päästöjen minimointi, käytetyt polttoaineet, kuljetukset ja lopputuotteen loppusijoitus tulee huomioida, muistuttaa Nors.

Share: